Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

08:54 | 24/11/2015

|
Trong chương trình làm việc ngày 24/11, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; thông qua một số nghị quyết và biểu quyết thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Trước khi các đại biểu bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội trình bày Tờ trình của UBTV Quốc hội về việc quyết định Ngày bầu cử, thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

hom nay quoc hoi bau chu tich hoi dong bau cu quoc gia

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Điều 117  Hiến pháp 2013 quy định: Hội đồng Bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp. 

Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Quy chế hoạt động của UBTV Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội.

Sau khi nghe Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Tờ trình của UBTV Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, các đại biểu thảo luận dự kiến về nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội.

Chinhphu.vn