Thứ tư 29/01/2020 22:32

Giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

21:03 | 18/09/2018

|
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Theo công văn số 1262/TTg-CN ký ngày 18/9/2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 5/12/2012 quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2018.

giai the hoi dong quan ly quy bao tri duong bo trung uong
Một tuyến quốc lộ ở TP HCM.

Giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ; đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án tổng thể về Quỹ bảo trì đường bộ, bảo đảm phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

giai the hoi dong quan ly quy bao tri duong bo trung uong Giải thể Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ, đề xuất luôn Bộ trưởng làm Chủ tịch?
giai the hoi dong quan ly quy bao tri duong bo trung uong Quỹ bảo trì đường bộ hoạt động hiệu quả
giai the hoi dong quan ly quy bao tri duong bo trung uong 7 vấn đề của quỹ bảo trì đường bộ
giai the hoi dong quan ly quy bao tri duong bo trung uong Sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ chưa đạt?

P.V

loading...
  • bidv-29-6
  • pvp-ctcp