Doanh thu từ dầu khí của Vietsovpetro 4 tháng đầu năm đạt 616,8 triệu USD

18:30 | 06/05/2019

|
Bốn tháng đầu năm, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã khai thác được 1.214,5 nghìn tấn dầu/condensate tại Lô 09-1, vượt 8,1% kế hoạch; khối lượng khí cung cấp về bờ từ đầu năm đạt 366,5 triệu m3, vượt 94% kế hoạch.

Trong 4 tháng đầu năm, Vietsovpetro đã thực hiện 875 mét khoan thăm dò và 12.505 mét khoan khai thác tại Lô 09-1 (đạt 102,8% kế hoạch); tại Lô 09-3/12 đã khoan 11.251 mét (đạt 139,2 % kế hoạch), kết thúc thi công 01 giếng.

Doanh thu từ dầu khí đạt 616,8 triệu USD (115,5% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước 295,8 triệu USD bao gồm các loại thuế là 250,2 triệu USD (115,4% kế hoạch); Lợi nhuận Phía Việt Nam 45,6 triệu USD (115,4% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 44,0 triệu USD (116% kế hoạch).

doanh thu tu dau khi cua vietsovpetro 4 thang dau nam dat 6168 trieu usd
Giàn khai thác mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1

Về công tác xây dựng công trình biển, trong 4 tháng đầu năm Vietsovpetro đã gia công được 4.365,2 tấn (118% kế hoạch), thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 3.217,9 tấn kết cấu kim loại (208,7% kế hoạch), công tác chống ăn mòn thực hiện với khối lượng 43.070 m2.

Vietsovpetro cũng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ cho bên ngoài với doanh thu 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 64,3 triệu USD, trong đó doanh thu từ dịch vụ ngoài là 56,84 triệu USD, doanh thu dịch vụ cho các lô là 7,42 triệu USD.

Trúc Lâm

Theo VSP

  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.600 55.270
HCM 54.600 55.270
Đà Nẵng 54.600 55.270
Cập nhật: 05/12/2020 19:01

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.050 56.450
HCM 56.050 56.450
Đà Nẵng 56.050 56.450
Cập nhật: 05/12/2020 19:01

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.550 55.300
HCM 54.550 55.300
Đà Nẵng 54.550 55.300
Cập nhật: 05/12/2020 19:01

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.550 55.250
HCM 54.550 55.250
Đà Nẵng 54.550 55.250
Cập nhật: 05/12/2020 19:01

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 53.310 54.060
HCM 53.310 54.060
Đà Nẵng 53.310 54.060
Cập nhật: 05/12/2020 19:01

Giá vàng SBJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.380 54.580
HCM 54.380 54.580
Đà Nẵng 54.380 54.580
Cập nhật: 05/12/2020 19:01