Thứ sáu 22/11/2019 02:31

Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

08:58 | 18/06/2019

|
Ngày 17/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ khai trương “Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” nhằm giúp Bộ triển khai, rà soát các thủ tục hành chính, cắt giảm các quy trình thủ tục, giảm tối đa việc đi lại, giao dịch của người dân và các tổ chức.    
bo noi vu khai truong bo phan mot cua mot cua lien thong trong giai quyet thu tuc hanh chinh
Lãnh đạo Bộ Nội vụ và các đại biểu cắt băng khai trương bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Theo đó, thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại; tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai xây dựng các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Tính đến thời điểm hiện nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng và công bố 235 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực công chức, viên chức; tổ chức, biên chế; tổ chức phi chính phủ; chính quyền địa phương; công tác thanh niên; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng. Trong đó, có 112 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp trung ương, 71 thủ tục hành chính do cấp tỉnh giải quyết, 37 thủ tục hành chính do cấp huyện giải quyết, 15 thủ tục hành chính do cấp xã giải quyết.

Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện, Bộ Nội vụ đã thực hiện theo đúng quy định, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính đã được công bố. Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị thuộc bộ. Áp dụng hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số của bộ kết nối trục liên thông văn bản quốc gia… Đến nay, bộ phận một cửa tại Bộ Nội vụ đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động.

bo noi vu khai truong bo phan mot cua mot cua lien thong trong giai quyet thu tuc hanh chinh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Bộ Nội vụ là Bộ thứ ba trong các bộ, ngành Trung ương tổ chức khai trương và đưa bộ phận một cửa đi vào hoạt động. Để triển khai có hiệu quả, giảm các thủ tục phiền hà cho người dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ đó là: Xác định rõ phạm vi, nội dung, quy trình xử lý các thủ tục cần thực hiện: xác định tổng số thủ tục hành chính cấp Trung ương tại Bộ Nội vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ; xác định rõ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, từ khâu tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện, cắt giảm các quy trình, thủ tục; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính với người dân, tổ chức.

bo noi vu khai truong bo phan mot cua mot cua lien thong trong giai quyet thu tuc hanh chinh
Bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ

Cần tiếp tục nghiên cứu, hiện đại hóa trang thiết bị và hoạt động của Bộ phận một cửa; ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Nội vụ, giảm tối đa việc đi lại, giao dịch của người dân, tổ chức; và mỗi cán bộ, công chức, viên chức coi đây khâu đột phá của Bộ, là thước đo sự hài lòng của người dân, tổ chức với Bộ Nội vụ, từ đó, có ý thức, trách nhiệm hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Văn phòng Bộ phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ giám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; ý thức, năng lực, trách nhiệm trong việc giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ với người dân, tổ chức.

N.H

bo noi vu khai truong bo phan mot cua mot cua lien thong trong giai quyet thu tuc hanh chinh

 

Vẫn còn tình trạng một mặt hàng nhiều Bộ quản lý
bo noi vu khai truong bo phan mot cua mot cua lien thong trong giai quyet thu tuc hanh chinh

 

Hà Nội thực hiện “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế”
bo noi vu khai truong bo phan mot cua mot cua lien thong trong giai quyet thu tuc hanh chinh

 

Giải quyết doanh nghiệp "nặng" hay "nhẹ" vẫn ở cái phong bì
bo noi vu khai truong bo phan mot cua mot cua lien thong trong giai quyet thu tuc hanh chinh

 

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được khai trương trước 1/11/2019