Bằng "tiến sĩ Mỹ" giá 6.500 USD không được công nhận

14:45 | 23/12/2013

|
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản kết luận bằng Tiến sĩ 6.500 USD của ông Nguyễn Tấn Bình, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến chưa đủ điều kiện để công nhận.

>> Mua bằng “tiến sĩ Mỹ” giá 6.500 USD như thế nào?

>> Bằng “tiến sĩ Mỹ" giá 6.500 USD của ông hiệu phó

Người học lấy bằng tại Mỹ có thể kiểm định chất lượng các trường được Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA) công nhận.

Ngày 23/12, nguồn tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã có văn bản trả lời việc đề nghị công nhận văn bằng Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh do trường Đại học Southern California University for Professional Studies (SCUPS), Hoa Kỳ cấp cho ông Nguyễn Tấn Bình ngày 10/3/2007.

Sau khi xem xét hồ sơ, Cục nhận thấy trường SCUPS không có tên trong danh sách các trường được kiểm định đăng tải trên website của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA). CHEA có chức năng công nhận các tổ chức kiểm định chất lượng, các trường và các chương trình được kiểm định ở Hoa Kỳ. Để xem chi tiết, người học lấy bằng tại Mỹ có thể xem tại website: http://www.chea.org/search/default.asp.

Ngày 27/12/1978, trường SCUPS được thành lập và website của trường: www.scups.edu. Website này ngừng hoạt động vào tháng 10/2007 và thay thế bằng wesite mới: www.calsouthern.edu vì từ tháng 6/2007 trường đã chính thức đổi tên là trường Đại học California Southern. Thông tin tại trang web: http://.calsouthern.edu/about-us/history/.

Trường Đại học California Southern được Hội đồng Kiểm định từ xa DETC, Hoa kỳ kiểm định đầu tiên vào tháng 1/2010 và tái kiểm định vào tháng 6/2014. Ông Nguyễn Tấn Bình đã học tại trường SCUPS từ trước thời điểm này (2003 – 2007).

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí điểm liên kết đào tạo từ xa chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh với trường SCUPS tại công văn ký ngày 29/9/1999 và công văn ký ngày 2/8/2001. Từ năm 2000 đến 2001, trường đã tuyển sinh 3 khóa.

Từ năm 2002, chương trình không được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tiếp tục triển khai. Như vậy, ông Bình theo học Tiến sĩ năm 2003, chương trình này đã chấm dứt và không còn tuyển sinh đào tạo.

Theo quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo quyết định 77 ban hành ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp được công nhận khi: “Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện hoạt động giáo dục theo quy định trong giấy phép và được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam hoặc của nước ngoài công nhận về chất lượng”. (Điều 3 khoản 1 điểm a) và “Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa chỉ được công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục công nhận và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam”. (Điều 3 khoản 2).

Căn cứ vào thông tin trong hồ sơ do ông Nguyễn Tấn Bình cung cấp cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo quy định hiện hành thì văn bằng của ông Bình chưa đủ điều kiện để công nhận.

Hưng Long

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn