Thứ tư 20/06/2018 22:10

APEC: Thúc đẩy thương mại và đổi mới sáng tạo

16:56 | 19/05/2017

|
Đổi mới sáng tạo là động lực của tăng trưởng kinh tế và thương mại chính là một trong những nhân tố thúc đẩy quan trọng, giúp định hình chính sách và chiến lược về đổi mới sáng tạo của nền kinh tế.
apec thuc day thuong mai va doi moi sang tao
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Phát biểu khai mạc Hội nghị APEC về Thương mại và Sáng tạo sáng 19/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và khu vực có nhiều thay đổi sâu sắc, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại nhiều biến đổi về chất không giống bất kỳ cuộc cách mạng công nghiệp nào trước đó, các nền kinh tế đang hướng đến tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới sáng tạo.

Đổi mới sáng tạo, nhìn chung được hiểu là “cải thiện hoặc tạo ra các sản phẩm, quy trình, dịch vụ, mô hình kinh doanh và tổ chức” được kỳ vọng trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế nhờ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nói rộng hơn, tăng cường lợi thế và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, ngoài các cơ hội mà đổi mới sáng tạo mang lại, cần nhận thức được các khó khăn, thách thức tiềm ẩn. Đó có thể là sự gia tăng khoảng cách giữa các nền kinh tế phát triển và kém phát triển, khoảng cách giàu nghèo, bất công và bất ổn xã hội, bóp méo thị trường lao động…

Nhận thức được các cơ hội và thách thức mà đổi mới sáng tạo mang lại, hiện các thành viên APEC đang nỗ lực hết mình theo đuổi đổi mới sáng tạo nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững và sáng tạo.

Năm 2014, các Nhà Lãnh đạo APEC đã ra Tuyên bố APEC về Phát triển sáng tạo, Cải cách và Tăng trưởng kinh tế; tạo thuận lợi chuyển giao, phổ biến và thương mại hóa công nghệ; thúc đẩy sử dụng và thương mại hóa sở hữu trí tuệ và đảm bảo thực thi luật về quyền sở hữu trí tuệ; cải thiện môi trường đổi mới sáng tạo…

Đặc biệt, Chiến lược APEC 2015 về Củng cố Tăng trưởng Chất lượng một lần nữa tái khẳng định đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, để hiện thực hóa cam kết này, các nền kinh tế cần tạo thuận lợi cho dòng chảy tự do của vốn, con người, ý tưởng, công nghệ, hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới theo cách thúc đẩy cạnh tranh.

Ngoài các chính sách và chiến lược về thương mại và đầu tư, các chính phủ cũng cần phải xây dựng các nguyên tắc cốt lõi về chính sách đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, dựa trên chính sách của chính phủ, doanh nghiệp có thể huy động tối đa các nguồn lực nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Chính vì vậy, Hội nghị APEC về Thương mại và Sáng tạo lần này nhằm chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy thương mại và đổi mới sáng tạo giữa các nền kinh tế thành viên APEC hướng tới tăng trưởng và phát triển bền vững; tạo ra cơ hội đối thoại cởi mở thẳng thắn giữa các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC với đại diện giới doanh nghiệp về thúc đẩy thương mại và sáng tạo; cũng như xem xét các hoạt động APEC có thể tiến hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Hội nghị bao gồm nhiều phiên thảo luận chuyên sâu về nhiều vấn đề liên quan đến Thương mại và Sáng kiến như: Những xu hướng phát triển của Sáng kiến; Vai trò của các chính sách thương mại, Chuyển giao công nghệ và Thương mại hóa… Trong khuôn khổ Hội nghị cũng sẽ diễn ra Đối thoại giữa các Bộ trưởng phụ trách thương mại với cộng đồng doanh nghiệp.

Phân tích sâu hơn vào khái niệm “đổi mới sáng tạo”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh lưu ý, đổi mới sáng tạo không chỉ liên quan đến các yếu tố công nghệ mà còn gồm các các yếu tố phi công nghệ, có mối quan hệ chặt chẽ với một loạt các lĩnh vực bao trùm và phức tạp như đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thị trường tài chính, hệ thống giáo dục, nghiên cứu và phát triển (R&D), hệ thống pháp luật, sở hữu trí tuệ, thuế...

Với tính chất phức tạp và bao trùm như vậy, thương mại, được coi là một trong những nhân tố thúc đẩy quan trọng giúp định hình chính sách và chiến lược về đổi mới sáng tạo của nền kinh tế. Ngược lại, thương mại nói chung, thương mại hóa các đổi mới sáng tạo nói riêng cũng góp phần tăng cường quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế trong khu vực.

PV

Share on Google+