Than Vàng Danh

Xây dựng gương điển hình tiên tiến

07:04 | 14/09/2019

|
Vừa qua, Công ty Than Vàng Danh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 của các phân xưởng.
xay dung guong dien hinh tien tien
Thợ lò khai thác tại giếng Vàng Danh

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Vàng Danh Vũ Đình Việt đã chỉ đạo các đơn vị phải thực sự quan tâm tới công tác thi đua - khen thưởng; nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng, khen đúng đối tượng, chính xác, kịp thời, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch. Công tác xây dựng, bồi dưỡng, kèm cặp và nhân rộng điển hình tiên tiến tại các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp sản xuất là một chủ trương đúng đắn, đúng hướng, thể hiện sự quan tâm tới sự phát triển đội ngũ công nhân lao động của công ty, hướng tới sự phát triển bền vững của công ty.

Hội nghị đã có 24 ý kiến phát biểu của các đại biểu và được ông Vũ Đình Việt giải đáp thỏa đáng, chủ yếu liên quan đến vấn đề tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân là điển hình tiên tiến trong công tác viết sáng kiến, hoàn thiện hồ sơ, hình thành sáng kiến khi mới chỉ là ý tưởng; cá nhân là công nhân lao động các đơn vị có nhiều ý tưởng hay, cách làm mới, có giá trị làm lợi, sáng tạo trong lao động nhưng ngại nêu, ngại trình bày, chưa mạnh dạn đưa ra tiểu ban sáng kiến cấp cơ sở…

Tại hội nghị, quản đốc, chủ tịch công đoàn bộ phận các đơn vị đã ký bản cam kết kèm cặp, bồi dưỡng và xây dựng các cá nhân là điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; đại diện công nhân điển hình tiên tiến ký cam kết luôn có ý thức tự tu dưỡng, học tập, rèn luyện phấn đấu, nâng cao trình độ, không ỷ lại, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực tại đơn vị, luôn có ý thức gắn bó và cống hiến lâu dài vì sự phát triển bền vững của công ty.

P.V