-->
Người truyền cảm hứng

Người truyền cảm hứng

Bà Sáu Thia đã chứng minh rằng, ai trong chúng ta cũng có thể trở thành người truyền cảm hứng nếu có trái tim nhân hậu, sự giản dị và vô tư.