Tuần cuối cùng của một kỳ Quốc hội nóng

10:50 | 18/06/2012

|
Quốc hội chỉ còn một tuần nữa trước khi kết thúc một kỳ họp với nhiều vấn đề nóng.

Quốc hội cũng sẽ thông qua nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH, trong đó có nội dung đáng chú ý là giao Thường vụ QH xây dựng quy trình bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn, dự kiến xem xét vào kỳ họp cuối năm nay.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII diễn ra từ ngày 21/5 và kết thúc vào chiều 21/6.

QH cũng có thể sẽ thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Sau hai ngày rưỡi chất vấn 4 Bộ trưởng: Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và Công an cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nghị quyết này được hy vọng sẽ có những nội dung quan trọng về cải thiện chính sách đền bù tái định cư khi thu hồi đất, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra việc sử dụng vốn và nhân sự tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh kinh tế suy giảm, bảo đảm an ninh trật tự xã hội và an ninh quốc gia…

Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế đã được đem ra thảo luận tại kỳ họp lần này nhưng QH sẽ không ra nghị quyết riêng. Các ĐB và cử tri vẫn phải chờ xem đề án này của Chính phủ sẽ có những giải pháp đột phá nào để thực sự tái cơ cấu ba lĩnh vực trọng tâm là đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại.

Tuy vậy sẽ có một Nghị quyết của QH về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.

Trong tuần cuối cùng này, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua một loạt luật như luật Phòng chống rửa tiền, Giáo dục đại học, Tài nguyên nước…

Bộ luật Lao động sửa đổi và luật Xử lý vi phạm hành chính cũng sẽ được biểu quyết thông qua.

Kỳ họp Quốc hội sẽ bế mạc chiều 21/6.

Theo VietNamNet