TIN BUỒN

19:30 | 16/05/2018

|
Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Công ty Mẹ - Tập đoàn, Văn phòng Tập đoàn và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
tin buon

  • pvgas