PTSC Marine tuyển dụng thuyền viên

PTSC Marine tuyển dụng thuyền viên

Công ty Tàu dịch vụ dầu khí (PTSC Marine) tuyển dụng Sỹ quan điện tàu biển, Thợ điện tàu biển làm việc trên tàu dịch vụ thuộc đội tàu PTSC.
|< < 1 2 3 > >|