Thứ sáu 14/12/2018 19:22
 • tin buon

  Tin buồn

  Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
 • tin buon

  TIN BUỒN

  Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
 • tin buon

  TIN BUỒN

  Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Công ty Mẹ - Tập đoàn, Văn phòng Tập đoàn
 • tin buon

  Tin buồn

  Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Xin chờ trong giây lát...