Đến 2030, Điện Biên trở thành tỉnh khá khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

Đến 2030, Điện Biên trở thành tỉnh khá khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
|< < 1 2 3 > >|