|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
2021-10-21 16:24 Mua vào Bán ra
Mua vào Bán ra
58,050 ▲150K
58,050 ▲150K
57,950
PNJ Mua vào Bán ra
2021-10-21 19:00 Mua vào Bán ra
Mua vào Bán ra
0
52.200 ▲200K
58.000
AJC Mua vào Bán ra
2021-10-21 00:00 Mua vào Bán ra
Mua vào Bán ra
5,155 ▲10K
5,145 ▲10K
5,165 ▲10K
SJC Mua vào Bán ra
2021-10-21 15:46 Mua vào Bán ra
Đơn vị tính: VNĐ/lượng Mua vào Bán ra
58,100 ▲50K
58,120 ▲50K
58,130 ▲50K
BTMC Mua vào Bán ra
2021-10-21 15:17 Mua vào Bán ra
ĐVT 1 = 1000 VND Mua vào Bán ra
5,181 ▲8K
5,181 ▲8K
5,116 ▲8K

Tỉ giá

  • pvgas-inside
  • pvgas