|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 53.700 54.320
HCM 53.700 54.320
Đà Nẵng 53.700 54.320
Cập nhật: 01/12/2020 21:15

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.050 56.450
HCM 56.050 56.450
Đà Nẵng 56.050 56.450
Cập nhật: 01/12/2020 21:15

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra
Hà Nội 53.450 54.250
HCM 53.450 54.250
Đà Nẵng 53.450 54.250
Cập nhật: 01/12/2020 21:15

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 53.750 54.500
HCM 53.750 54.500
Đà Nẵng 53.750 54.500
Cập nhật: 01/12/2020 21:15

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 52.710 53.460
HCM 52.710 53.460
Đà Nẵng 52.710 53.460
Cập nhật: 01/12/2020 21:15

Giá vàng SBJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 53.200 53.700
HCM 53.200 53.700
Đà Nẵng 53.200 53.700
Cập nhật: 01/12/2020 21:15