Hà Nội sẽ đào tạo nghề cho hơn 15.600 lao động nông thôn

07:00 | 28/03/2019

|
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai phát triển ngành nghề nông thôn TP Hà Nội năm 2019, nhằm tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển bền vững gắn với bảo tồn giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của làng nghề.

Theo đó, thành phố sẽ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách của thành phố về khuyến khích phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn làm cơ sở sửa đổi, bổ sung các chính sách đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn.

Đồng thời, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố trong lĩnh vực phát triển nghề, làng nghề; các dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, Chương trình nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp giai đoạn 2010-2020.

ha noi se dao tao nghe cho hon 15000 lao dong nong thon
Đào tạo nghề, truyền nghề tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn (ảnh minh họa)

Quản lý công nghệ sản xuất, hạn chế đưa công nghệ cũ, lạc hậu vào sử dụng gây ô nhiễm môi trường; giới thiệu, phổ biến công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý nước thải, rác thải, khí thải phù hợp với làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn.

Về đào tạo nhân lực, năm 2019, toàn thành phố sẽ đào tạo nghề cho 15.615 lao động nông thôn; tập huấn nâng cao năng lực làng nghề cho 2.000 lượt cán bộ quản lý các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất và người lao động của làng nghề; tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề tiểu thủ công nghiệp cho 1.330 lao động nông thôn trong Chương trình khuyến công thành phố.

Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu các sản phẩm của các làng nghề nhằm quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại hỗ trợ cơ sở phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn. Xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến; thiết kế mẫu mã sản phấm, bao bì đóng gói; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý xuất xứ hàng hóa, bảo hộ sở hữu thương hiệu.

Ngoài ra, tổ chức, triển khai thực hiện sản xuất thí điểm mẫu bộ nhận diện thương hiệu (logo), biển chỉ dẫn và sản phẩm lưu niệm du lịch Hà Nội; hỗ trợ các địa phương giới thiệu, quảng bá cho du khách và các doanh nghiệp du lịch về các sản phẩm làng nghề. Hoàn thiện sản phẩm làng nghề, xây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề.

Phát triển làng nghề kết hợp du lịch - giáo dục trải nghiệm, du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân làng nghề, môi trường sống văn hoá vùng nông thôn.

Từng bước hoàn thiện các sản phẩm du lịch làng nghề, lập kế hoạch tập trung đầu tư phát triển 1 - 2 sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương gắn với việc thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

G.M

ha noi se dao tao nghe cho hon 15000 lao dong nong thon

Tập trung về chất trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  • bidv-pay
  • yen-tu