Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói về khắc phục 12 dự án yếu kém ngành Công Thương

20:56 | 27/10/2018

|
Liên quan đến 12 dự án nghìn tỉ kém hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, đã triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện đề án Chính phủ đã phê duyệt, theo lộ trình đến hết năm 2018 và năm 2019 sẽ xử lý tương đối toàn diện và triệt để các tồn tại để kết thúc vào năm 2020.

Ngày 27.10, các Đại biểu Quốc hội tiếp tục tham gia thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội tại nghị trường.

bo truong tran tuan anh noi ve khac phuc 12 du an yeu kem nganh cong thuong
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giải trình trước Quốc Hội về quá trình khắc phục 12 dự án yếu kém ngành Công Thương.

Giải trình trước Quốc hội liên quan đến 12 dự án nghìn tỉ kém hiệu quả, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, ngành Công Thương đã triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện đề án Chính phủ đã phê duyệt, theo lộ trình đến 2018 và 2019 sẽ xử lý tương đối toàn diện và triệt để các tồn tại để kết thúc vào năm 2020.

Bộ trưởng cho biết các nguyên tắc cụ thể để triển khai là: Các giải pháp, giải quyết phải trong khuôn khổ của luật pháp; thứ hai là phải đảm bảo đúng nguyên tắc của thị trường và không có chuyện trợ cấp và cung cấp vốn từ ngân sách nhà nước. Thứ ba, đảm bảo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các chủ đầu tư, của các doanh nghiệp. Cuối cùng là phải phù hợp với các cam kết hội nhập quốc tế.

Những nội dung lớn đã thực hiện và có sự phối hợp tốt, tiến độ đã đạt và đạt được thành quả bước đầu. Hiện nay đã có 2 dự án là DAP Hải Phòng và dự án Thép miền Trung bước đầu có hiệu quả, không còn lỗ, bắt đầu có lãi, chuẩn bị báo cáo Chính phủ đưa ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ để hội nhập nền kinh tế.

4 dự án còn lại đã bắt đầu giảm lỗ. Dự án Bình Phước đã bước đầu khắc phục những thiệt hại; dự án Bình Sơn bắt đầu tham gia sản xuất và sản phẩm được thị trường chấp nhận; dự án sinh học Phú Thọ đã có sự vào cuộc của cơ quan điều tra và kết luận của thanh tra Chính phủ, trong thời gian tới sẽ cập nhật và báo cáo đầy đủ.

bo truong tran tuan anh noi ve khac phuc 12 du an yeu kem nganh cong thuong Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ: Điểm sáng trong xử lý 12 dự án chưa hiệu quả ngành Công Thương
bo truong tran tuan anh noi ve khac phuc 12 du an yeu kem nganh cong thuong Rà soát các vướng mắc pháp lý trong xử lý các dự án yếu kém là giải pháp trọng tâm
bo truong tran tuan anh noi ve khac phuc 12 du an yeu kem nganh cong thuong Đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu các dự án thua lỗ ngành công thương
bo truong tran tuan anh noi ve khac phuc 12 du an yeu kem nganh cong thuong 12 dự án thua lỗ ngành Công thương dần tìm ra lối thoát
bo truong tran tuan anh noi ve khac phuc 12 du an yeu kem nganh cong thuong Nhiều chuyển biến tích cực

  • bidv-pay
  • yen-tu