Thứ năm 21/06/2018 22:42

[VIDEO] Quan sát trái đất theo cách chưa từng thấy

23:02 | 05/08/2017

|
Hiện nay có một mạng lưới cảm biến được đặt dưới lòng đất, trên bầu trời, dưới đại dương và ngay cả trong các thành phố. Có nhiệm vụ theo dõi trái đất, cung cấp các thông tin cho con người, mạng lưới này sử dụng tia X để quét chụp các lớp, cho chúng ta thấy một trái đất theo cách chưa từng có.