Thứ năm 22/03/2018 05:42

Mỹ gia tăng số lượng giàn khoan tại Vịnh Mexico

20:56 | 16/05/2017

|
Theo thống kê của công ty Baker Hughes, số lượng giàn khoan của Mỹ tại Vịnh Mexico đã tăng thêm 2 giàn so với tuần trước lên thành 20 giàn. Nếu tính cả một giàn khoan ngoài khơi Alaska thì số giàn khoan ngoài khơi của Mỹ là 21 giàn.  
my gia tang so luong gian khoan tai vinh mexico

Tổng số giàn khoan (trên bờ và ngoài khơi) của Mỹ đã tăng trong 8 tuần liên tiếp lên thành 885 giàn.

Trong đó, giàn khoan dầu tăng 9 giàn, thành 712 giàn; giàn khoan khí giảm 1 giàn, còn 172 giàn và giàn khoan hỗn hợp giảm 1 giàn.

So với cùng kỳ năm ngoái, tổng số giàn khoan của Mỹ tăng 479 giàn, trong đó 394 giàn khoan dầu và 85 giàn khoan khí, giàn hỗn hợp không thay đổi.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam