Thứ năm 26/04/2018 12:27
TS Nguyễn Trí Hiếu:

Khó giảm lãi suất cho vay

07:00 | 16/09/2016

|
Hiện đang có hai thị trường, thị trường 1 là thị trường ngân hàng hấp thụ vốn từ dân cư vào các tổ chức kinh tế, cho vay tiêu dùng.
kho giam lai suat cho vay
TS Nguyễn Trí Hiếu

Thị trường 2 là thị trường của các ngân hàng làm việc với nhau gọi là thị trường liên ngân hàng chủ yếu cho vay từ qua đêm đến 3 tháng. Tuy nhiên, vốn ở thị trường này chỉ sử dụng cho hệ thống liên ngân hàng chứ không còn dùng cho vay trên thị trường 1 vì không được phép và vì rủi ro.

Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng đến thời điểm này đã đạt gần 10%, từ nay đến cuối năm mục tiêu tăng trưởng của Ngân hàng Nhà nước là 18-20%, nên nhu cầu vốn rất cao. Chính vì thế các ngân hàng tăng lãi suất lên để thu hút vốn huy động, để có thể tài trợ cho hoạt động tín dụng của nền kinh tế. Chính vì thế ở trên thị trường 1 các ngân hàng nếu thiếu vốn thì chỉ còn cách là tăng lãi suất để huy động vốn trong dân cư.

Bên cạnh đó, bắt đầu từ đầu năm 2017, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ được kéo xuống từ 60% như hiện nay xuống 50% và đến đầu năm 2018 tỷ lệ đó xuống còn 40%. Có nghĩa là dòng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn càng ngày càng bị thu hẹp. Chính vì thế nhiều ngân hàng không những tăng lãi suất huy động ngắn hạn mà còn tăng kỳ hạn cho vay chủ yếu từ 13 tháng trở lên để đáp ứng được tỷ lệ 50-40% như Ngân hàng Nhà nước đã quy định.

Thêm một lý do, nợ xấu cản trở kinh doanh của ngân hàng. Nếu một phần vốn cho vay ra mà không quay trở lại nữa thì ngân hàng phải huy động vốn mới để trả cho khách hàng những món nợ cũ. Chính vì vậy, cách nhanh nhất là phải tăng lãi suất huy động lên làm cho hấp dẫn đồng tiền mới để trả cho dòng tiền cũ mà nó không quay trở lại với ngân hàng.

Tất cả những yếu tố này tạo ra áp lực lên các ngân hàng cần phải tăng vốn, tăng lãi suất huy động vốn để mà tài trợ cho những tín dụng sắp tới và mặc nhiên vẫn khó giảm lãi suất cho vay.

Thúy Hà

Theo Năng lượng Mới 558

Share on Google+