Thứ tư 15/08/2018 02:53

Vực thẳm sâu nhất thế giới ở Thái Bình Dương

09:10 | 10/05/2018

|
Vực thẳm Challenger nằm sâu gần 11 km bên dưới đại dương, có áp lực gấp 1.000 lần trên đất liền nhưng vẫn có nhiều sinh vật sống tồn tại.