Thứ bảy 25/05/2019 23:59

Thu ngân sách từ dầu thô 11 tháng 2018 bằng 161,4% dự toán năm

17:54 | 06/12/2018

|
Lũy kế 11 tháng 2018, thu ngân sách từ đầu thô đạt 57,9 ngàn tỷ đồng, bằng 161,4% dự toán năm, tăng 41,1% so cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh hoạ.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 11 ước đạt 93,4 ngnà tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 1.222,7 ngàn tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán năm, bằng 90% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, thu nội địa thực hiện tháng 11 ước đạt 70 ngàn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 975,4 ngàn tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước thì số thu nội địa còn lại ước đạt 742,9 ngàn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán năm, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 83,5% dự toán năm, tăng 9,6%).

Ước đến hết tháng 11/2018, có 48/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 92%) và hầu hết các địa phương thu đạt cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

Công tác quản lý thu nội địa 11 tháng đầu năm đã đạt nhiều tiến bộ. Tính đến ngày 26/11/2018, cơ quan Thuế đã thực hiện gần 78,6 ngàn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra trên 424,96 ngàn hồ sơ tại trụ sở cơ quan Thuế, kiến nghị xử lý thu vào NSNN gần 15,4 ngàn tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN 10,2 ngàn tỷ đồng); chống chuyển giá, giảm lỗ trên 25,1 ngàn tỷ đồng; thu hồi được 28,1 ngàn tỷ đồng nợ thuế. Trong tháng 12/2018, cơ quan Thuế các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đưa tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% tổng thu NSNN như mục tiêu đề ra.

Tính đến ngày 15/11/2018, cơ quan Hải quan đã thực hiện 6,5 ngàn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách 2.000 tỷ đồng; đôn đốc, xử lý thu hồi 1.333 tỷ đồng nợ thuế; phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 15,5 ngàn vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 306 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 62 vụ và chuyển các cơ quan khởi tố 99 vụ.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 11 ước đạt 6,2 ngàn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 57,9 ngàn tỷ đồng, bằng 161,4% dự toán năm, tăng 41,1% so cùng kỳ năm 2017.

Tthu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 11 ước đạt 28,3 ngàn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 283,5 ngàn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2017. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (98,2 ngàn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 185,2 ngàn tỷ đồng, bằng 103,5% dự toán năm, tăng 7,6% so cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 105,7 ngàn tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 11 tháng đạt 1.210,6 ngàn tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán năm, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2017.

Ngân sách nhiều địa phương đang lệ thuộc vào… bán quyền sử dụng đất
Ngân sách Nhà nước bội chi 26,8 ngàn tỷ đồng
Thu ngân sách từ dầu thô tháng 8 ước đạt 5,3 ngàn tỷ đồng

Hà Lê

Loading...
  • evn
  • flc
  • giao-ban-nha
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-29-6-2018
  • pvp-ctcp
  • pvgas