Thống đốc NHNN được quyền can thiệp vào các ngân hàng yếu kém

16:50 | 03/08/2013

|
(Petrotimes) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 48/2013/QĐ-TTg về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt. Đây được coi là động thái quan trọng để Chính phủ đẩy nhanh hơn nhiệm vụ tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng TMCP.

Theo đó, quá trình phân loại NH TMCP bị đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt do có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán bắt nguồn từ việc quản trị, điều hành kém sẽ sớm được tiến hành. Thống đốc sẽ được quyền quyết định, hoặc đích thân Ngân hàng Nhà nước hoặc chỉ định các tổ chức tín dụng khác góp vốn, mua cổ phần bắt buộc những NH TMCP bị kiểm soát đặc biệt.

 

 

Ngoài ra, Thống đốc cũng có quyền quyết định số vốn mà TCTD được chỉ định hoặc Ngân hàng Nhà nước cần tham gia góp vốn, mua cổ phần cũng như thời gian thực hiện. Điều đáng quan tâm là TCTD được chỉ định góp vốn hoặc mua cổ phần có thể thông qua việc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ các khoản tiền gửi, cho vay khác tại NH TMCP được kiểm soát đặc biệt.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ qui định rõ: các TCTD được chỉ định phải có tình trạng tài chính lành mạnh và có đủ nguồn vốn thực hiện, đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn trong hoạt động, có khả năng quản trị cao. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tiễn của NH TMCP được kiểm soát đặc biệt, Thống đốc xem xét, quyết định hỗ trợ TCTD được chỉ định trong thời gian góp vốn, mua cổ phần bắt buộc thông qua các hình thức như cho vay tái cấp vốn, cho vay đặc biệt...

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ 20/9/2013. Đây được coi là bước đệm để VAMC đi vào hoạt động, đồng thời đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu toàn bộ hệ thống ngân hàng theo tinh thần điều hành chung của Chính phủ.

L.T

  • pvp-ctcp

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.180 55.640
HCM 55.180 55.640
Đà Nẵng 55.180 55.640
Cập nhật: 18/04/2021 12:47

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.150 55.600
HCM 55.150 55.600
Đà Nẵng 55.150 55.600
Cập nhật: 18/04/2021 12:47

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.250 55.750
HCM 55.250 55.750
Đà Nẵng 55.250 55.750
Cập nhật: 18/04/2021 12:47

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.200 55.600
HCM 55.200 55.600
Đà Nẵng 55.200 55.600
Cập nhật: 18/04/2021 12:47

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.220 55.650
HCM 55.220 55.650
Đà Nẵng 55.220 55.650
Cập nhật: 18/04/2021 12:47

Giá vàng SBJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.900 55.400
HCM 54.900 55.400
Đà Nẵng 54.900 55.400
Cập nhật: 18/04/2021 12:47
  • pvgas