Tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8%

14:40 | 20/05/2019

|
“Tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% và phấn đấu ở mức cao hơn, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019” - Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Thực hiện thành công mục tiêu kép

Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2018; thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH những tháng đầu năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, tình hình KT-XH năm 2018 đạt kết quả toàn diện, hoàn thành toàn bộ 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao khẳng định vai trò là năm bản lề trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trong đó, có 03 chỉ tiêu đạt và 09 chỉ tiêu vượt mục tiêu kế hoạch, tăng thêm 01 chỉ tiêu vượt kế hoạch so với số đã báo cáo Quốc hội là chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước.

tap trung hoan thanh muc tieu tang truong gdp 68
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho biết, việc thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa đạt mức tăng trưởng cao có ý nghĩa quan trọng, tạo thêm dư địa để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, củng cố quốc phòng, ổn định trật tự, an toàn xã hội...

Về kế hoạch phát triển KT-XH những tháng đầu năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, cần hết sức lưu tâm, bám sát diễn biến, tình hình, tuyệt đối không chủ quan, chủ động và sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả với những biến động mới phát sinh và các sự cố có thể xảy ra.

Đồng thời, theo Phó Thủ tướng cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp tốt với các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển KT-XH đã đề ra, nhất là 4 trọng tâm và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, các nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, các Nghị quyết khác của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thu chi ngân sách đạt kết quả khả quan

Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ ra rằng, với những diễn biến mới của tình hình kinh tế, cùng với việc tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, chi NSNN trong những tháng cuối năm, hoạt động NSNN năm 2018 đạt kết quả khả quan hơn so với đánh giá trước đây.

tap trung hoan thanh muc tieu tang truong gdp 68
Tình hình KT-XH năm 2018 đạt kết quả toàn diện

Nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018 đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu dự toán Quốc hội quyết định, giảm bội chi NSNN và nợ công, kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách được tăng cường; góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội năm 2018.

Về tình hình triển khai thực hiện dự toán, NSNN năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, căn cứ nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019 được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã giao, các bộ, cơ quan trung ương đã khẩn trương thực hiện việc phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2019 đến các chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng NSNN; hội đồng nhân dân các địa phương đã họp quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019. Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2019 của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2019 đã được Quốc hội quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ, cần có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương trong việc tập trung triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019 đã được Quốc hội, Chính phủ quyết định, đặc biệt là các giải pháp chỉ đạo, điều hành theo các Nghị quyết của Chính phủ số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% và phấn đấu ở mức cao hơn, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019.

“Trong lĩnh vực tài chính - NSNN, cần triển khai thực hiện tốt 9 nhóm với 23 giải pháp đã trình Quốc hội, tổ chức điều hành dự toán NSNN năm 2019 chủ động, chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao và khả năng thu ngân sách; giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội quyết định; kiểm soát chặt chẽ nợ công trong giới hạn cho phép; tăng cường quản lý giá cả, thị trường; phát triển đồng bộ các thị trường tài chính, đơn vị sự nghiệp công” - Báo cáo nêu rõ.

Minh Loan

tap trung hoan thanh muc tieu tang truong gdp 68Khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực
tap trung hoan thanh muc tieu tang truong gdp 68Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV
tap trung hoan thanh muc tieu tang truong gdp 68Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết