Ra mắt Bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

10:43 | 11/08/2022

|
(PetroTimes) - Bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” là một pho tư liệu lịch sử, được biên soạn một cách có hệ thống, đầy đủ, xuyên suốt quá trình phát triển của dân tộc ta từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”.

Ra mắt Bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”
Toàn cảnh buổi lễ ra mắt bộ sách điện tử "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình"

Bộ sách điện tử tổng hợp gồm 90 tập, được biên soạn trên nền chất liệu nội dung phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” đã phát sóng trong năm 2021.

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình" phản ánh một cách có hệ thống, đầy đủ, xuyên suốt về quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc ta.

Việc xây dựng bộ sách điện tử tổng hợp cùng tên nhằm tăng thêm sự lan tỏa của bộ phim trong việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng đến toàn xã hội, đặc biệt ở các trường học, hệ thống giáo dục các cấp. Với kết cấu mạch lạc, có nhiều thông tin, hình ảnh, clip sống động, hấp dẫn, bộ sách có thể được sử dụng như một tài liệu học tập và tham khảo hữu ích đối với đông đảo công chúng, đặc biệt là có thể đóng vai trò như một giáo cụ trực quan quý báu, hỗ trợ học tập hiệu quả trong tất cả các bậc học của ngành giáo dục và đào tạo.

Thay mặt Báo Nhân Dân, Ban Biên soạn, ông Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành liên quan, sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu. Ông Lê Quốc Minh mong muốn tiếp tục nhận được sự góp ý, phản hồi của đông đảo bạn đọc để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện bộ sách trong thời gian tới.

Ra mắt Bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”
Bìa Bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

Bộ sách điện tử tổng hợp "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình" do Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân đân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xây dựng, gồm 90 tập tương ứng với các tập phim đã được phát sóng.

Bộ sách đã tận dụng được khối lượng tư liệu hình ảnh, video,... hết sức phong phú và đa dạng, tận dụng được nguồn tư liệu quý hiếm, sắp xếp thành hệ thống xuyên suốt, trở thành một sản phẩm độc lập phát hành trên mạng internet. Sách sử dụng được trên nhiều thiết bị điện tử, có nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, kết hợp được đầy đủ cả ngôn ngữ, lời bình, hình ảnh, video clip, âm nhạc, tiếng động… từ các tập phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình".

Với cách trình bày mới, bộ sách giúp người xem, người đọc có thể lựa chọn theo dõi từng sự kiện hoàn chỉnh được kết hợp đầy đủ các ngôn ngữ điện ảnh mà không nhất thiết phải xem hết tập phim tài liệu theo phiên bản gốc.

Bộ sách điện tử tổng hợp "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình" được đăng tải trên địa chỉ chính thức http://bienniensuvietnam.vn để truyền tải đến đông đảo công chúng thấy rõ hơn vai trò quyết định của sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, rõ hơn về sự phấn đấu, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta...; nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời phản bác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, xuyên tạc sự thật về lịch sử cách mạng, về Đảng, Nhà nước và các lãnh tụ, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực các giá trị nhân văn trong toàn Đảng và trong xã hội.

N.H

Ra mắt sách: “Quyền lực biển: Lịch sử và địa – chính trị của các đại dương trên thế giới”Ra mắt sách: “Quyền lực biển: Lịch sử và địa – chính trị của các đại dương trên thế giới”
Ra mắt sách ''Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập''Ra mắt sách ''Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập''
Ra mắt sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước”Ra mắt sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước”
Ra mắt sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc”Ra mắt sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc”

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • novaland-16-8
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • sao-thai-duong