Quy định mới: Người nộp thuế điện tử được giao dịch cả ngày nghỉ và lễ, Tết

17:15 | 23/10/2019

|
Theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC, người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.    
quy dinh moi nguoi nop thue dien tu duoc giao dich ca ngay nghi va le tetThu thuế bằng phương thức điện tử đạt 219.904 tỷ đồng
quy dinh moi nguoi nop thue dien tu duoc giao dich ca ngay nghi va le tetHải quan thu ngân sách gần 206.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ
quy dinh moi nguoi nop thue dien tu duoc giao dich ca ngay nghi va le tetChính thức triển khai Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu thuế

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đã sửa đổi quy định về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử.

Theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC, người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.

quy dinh moi nguoi nop thue dien tu duoc giao dich ca ngay nghi va le tet
Quy định mới: Người nộp thuế điện tử được giao dịch cả ngày nghỉ và lễ, Tết

Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế và xử lý hành vi chậm nộp hoặc hành vi không nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế; hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế điện tử.

Theo đó, thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (T-VAN).

Đối với hồ sơ khai thuế điện tử, thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Đối với chứng từ nộp thuế điện tử, thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Thông tư số 66/2019/TT-BTC quy định, ngày nộp thuế điện tử được xác định là ngày hệ thống thanh toán của ngân hàng/cơ quan kho bạc Nhà nước trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế/người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ nộp thuế điện tử.

Cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN có trách nhiệm gửi Thông báo về việc xác nhận nộp thuế điện tử đến người nộp thuế chậm nhất 15 phút sau khi nhận được thông báo từ ngân hàng xác nhận nộp thuế điện tử thành công hoặc lý do nộp thuế điện tử không thành công, trừ trường hợp nộp thuế điện tử qua hình thức thanh toán điện tử của ngân hàng.

Nguyễn Hưng

  • bidv-pay
  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp