Phát động cuộc thi báo chí “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

06:46 | 27/04/2021

|
(PetroTimes) - Ngày 26/4 tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động cuộc thi báo chí với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.
Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương: Tính xây dựng làm chủ đạoGiải báo chí 70 năm ngành Công Thương: Tính xây dựng làm chủ đạo
43 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”43 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”
81 tác phẩm xuất sắc đoạt giải báo chí 81 tác phẩm xuất sắc đoạt giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc"
Khám phá bản gốc những tờ báo đầu tiên của Việt NamKhám phá bản gốc những tờ báo đầu tiên của Việt Nam
Phát động cuộc thi báo chí “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là một “cuộc chiến thời bình” và là “cuộc chiến” của những người cầm bút. Bởi lẽ, trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị luôn tìm cách chống phá, bôi xấu nền tảng tư tưởng của Đảng, gây ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ đảng viên và nhân dân.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ nhấn mạnh, trong cuộc chiến này, báo chí đóng một vai trò quan trọng, góp phần để tinh thần bảo vệ Đảng thấm vào toàn quân, toàn dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh tư tưởng trong giai đoạn hiện nay, từ đó hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các vấn đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam. Bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; bảo vệ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đối tượng dự thi là các nhà báo chuyên nghiệp, thông tin viên, cộng tác viên, bạn đọc trong cả nước. Ban tổ chức cũng nhận những tác phẩm đã đăng trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử trong cả nước được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cuộc thi được tổ chức chấm, trao giải định kỳ hằng năm. Thể loại báo chí là chính luận. Tác phẩm dự thi có thể là 1 bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) có chung đề tài, tác giả (nhóm tác giả), thời gian đăng liên tục. Mỗi bài không quá 2.500 từ.

Các tác giả có thể gửi bài dự thi theo địa chỉ: Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội (trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm dự cuộc thi về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”). Hoặc gửi thư điện tử vào một trong các địa chỉ sau: vanhoaqdnd@gmail.com; tktshanoi@gmail.vn; dientubqd@gmail.com.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng; 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng; 4 giải Nhì, mỗi giải 30 triệu đồng; 6 giải Ba, mỗi giải 15 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Thời gian nhận bài dự thi: Từ tháng 4/2021 đến ngày 30/3/2022 (tính theo thời gian gửi email hoặc theo dấu bưu điện ngoài bì thư). Thời gian tổng kết và trao giải vào dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2022).

N.H