Thứ sáu 21/02/2020 13:33

Nghị định 59 về công tác quản lý đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 5/8

07:00 | 04/08/2015

|
Từ ngày 5/8/2015 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng chính thức có hiệu lực.  
Siết chặt các dự án đầu tư xây dựng từ ngày 5/8

Có hiệu lực từ 1/7, Luật Xây dựng năm 2014 được coi như bước ngoặt đánh dấu sự đổi mới kế tiếp về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Để Luật Xây dựng 2014 sớm đi vào cuộc sống, Nghị định 59 đã quy định rõ các nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định 59 quy định cụ thể việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trong đó, việc quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng của dự án.

Riêng những dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, toàn diện, theo đúng trình tự để bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí và đạt được hiệu quả dự án.

Vì sự nghiêm minh của luật pháp, phải Vì sự nghiêm minh của luật pháp, phải "cắt ngọn" tòa nhà Thăng Long - Yên Hòa!
Bộ Xây dựng tổ chức phổ biến Luật Xây dựng 2014 Bộ Xây dựng tổ chức phổ biến Luật Xây dựng 2014

Còn các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) có cấu phần xây dựng được quản lý như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác được Nhà nước quản lý về mục tiêu, quy mô đầu tư và các tác động của dự án đến cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng và quốc phòng, an ninh.

Nghị định cũng phân loại rõ quy mô các dự án theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công.

Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo loại nguồn vốn sử dụng gồm: dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng vốn khác.

Xây dựng lòng tin và ý thức trách nhiệm Xây dựng lòng tin và ý thức trách nhiệm
Bộ Xây dựng vào cuộc vụ sập giàn giáo Bộ Xây dựng vào cuộc vụ sập giàn giáo

Tiểu Bảo

Năng lượng Mới

loading...
  • bidv-29-6
  • pvp-ctcp
khan nhan luc mua dich covid 19

"Khan" nhân lực mùa dịch Covid-19

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thị trường lao động quý I cũng như cả năm 2020 được dự báo thiếu hụt và dịch chuyển mạnh do nhiều doanh nghiệp đóng cửa