Ngành Tài chính quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ

06:00 | 20/01/2023

|
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ Tài chính đã kịp thời xây dựng, ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 12/01/2023 với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 theo Nghị quyết của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có cuộc trao đổi với phóng viên về vấn đề này.
Ngành Tài chính quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

PV: Xin Bộ trưởng đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/1/2022 của Chính phủ?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Năm 2022 là năm mà chúng ta cơ bản chiến thắng đại dịch và bắt đầu phục hồi phát triển kinh tế. Có thể nói, đây là năm thu được nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%; CPI đạt 3,41%, nợ công khoảng 40%, thấp hơn so với mức cảnh báo và ngưỡng Quốc hội cho phép. Đặc biệt, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 730,28 tỷ USD, xuất siêu trên 11 tỷ USD.

Đặc biệt năm 2022, chúng ta đã thực hiện thành công chính sách tài khoá. Thu ngân sách đạt 1.803,6 nghìn tỷ đồng, vượt 27,8% so với dự toán, tăng 14,12% so với năm 2021. Bội chi NSNN dưới 4%. Năm 2022 chúng ta đưa vào thực hiện gói phục hồi kinh tế 347 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết 43 của Quốc hội và thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư công, chuyển đổi số mạnh mẽ.

Tóm lại, có thể nói, năm 2022, chúng ta đã thực hiện thành công và xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 01 của Chính phủ.

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá của Bộ trưởng, đâu là nút thắt lớn nhất chưa thể giải quyết?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Theo đánh giá của chúng tôi, năm 2022, việc hoàn thiện thể chế pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nền kinh tế đã có những bước tiến bộ. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn có những khó khăn, chưa đảm bảo phát triển kinh tế mạnh mẽ. Bên cạnh đó, tác động của suy thoái kinh tế và lạm phát toàn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Chẳng hạn, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt về dòng tiền, “room” tín dụng giảm cùng với lãi suất tăng đã làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp; thị trường bị thu hẹp hơn do tiết kiệm chi tiêu của các quốc gia, từ đó cũng ảnh hưởng quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

PV: Ngay trong những ngày đầu năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Bộ Tài chính sẽ triển khai các giải pháp gì để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết này?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ Tài chính đã kịp thời xây dựng, ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 12/01/2023 trong đó phân công, phân nhiệm cho các đơn vị thuộc Bộ phấn đấu thực hiện từng nhiệm vụ.

Theo đó, năm 2023, chúng tôi sẽ tập trung tham mưu cho Chính phủ để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội đảm bảo tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây có thể nói là những mục tiêu hết sức lớn lao. Bộ Tài chính đã đề ra kế hoạch triển khai 108 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có 53 nhiệm vụ trực tiếp chủ trì, 55 nhiệm vụ phối hợp với các Bộ ngành liên quan để thực hiện; chủ trì xây dựng 33 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ban hành 57 Thông tư. Trọng tâm của chúng tôi là tiếp tục thực hiện tốt chính sách tài khoá; phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ một cách hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định thị trường chứng khoán, bảo hiểm, thị trường vốn và đảm bảo quản lý tài chính ngân sách, tài sản công hiệu quả nhất.

PV: Năm qua, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về thuế, phí lệ phí cho doanh nghiệp. Năm nay, Bộ Tài chính tiếp tục có những đề xuất gì để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chúng tôi đã trình Chính phủ và Chính phủ đã trình Quốc hội và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết giao cho Chính phủ triển khai thực hiện chính sách tài khoá trong đó có dự toán thu ngân sách nhà nước và dự toán chi ngân sách nhà nước. Chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực, quyết liệt thực hiện thành công dự toán ngân sách, tiết kiệm chi, tăng giải ngân vốn đầu tư công, quản lý tài sản công cũng như tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế,… đảm bảo cho chính sách tài khoá được thực hiện minh bạch, hiệu quả.

Năm 2022, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành 02 Luật, 48 Nghị định, trực tiếp ban hành theo thẩm quyền 108 Thông tư. Năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội hoàn thiện quy định của pháp luật về các Luật và tiếp tục ban hành các Nghị định tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn do các quy định của pháp luật đã lạc hậu, đảm bảo “đường băng” cho nền kinh tế phát triển.

Đặc biệt, năm 2023, chúng tôi tiếp tục đề xuất với Chính phủ thực hiện chính sách gia hạn, kéo dài giãn, hoãn thời gian nộp thuế như chính sách đã thực hiện trong năm 2022. Đồng thời, đề xuất Chính phủ và đã được Chính phủ chấp thuận giảm 30% tiền thuê đất và thực hiện giảm thuế môi trường đối với xăng dầu, cùng một số khoản phí, lệ phí; tập trung để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp. Chúng tôi cho rằng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp cũng chính là nâng cao năng lực cho nền kinh tế, từ đó sẽ góp phần tăng thu ngân sách.

PV: Hiện đại hoá các lĩnh vực của ngành Tài chính, đặc biệt là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc,… là một trong số những giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Giải pháp này sẽ được ngành Tài chính thực hiện thế nào trong năm 2023, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Năm 2022, chúng tôi là Bộ đứng đầu trong vấn đề chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong số các Bộ, ngành của Chính phủ. Đồng thời, đứng thứ 2 trong cải cách thủ tục hành chính. Chúng tôi đã tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dựng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, đối với lĩnh vực thuế, đã mở rộng triển khai hoá đơn điện tử trên toàn quốc, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn từ hoá đơn điện tử, rà soát các nguồn thu tiềm năng để đưa vào quản lý thu. Đồng thời, vận hành tốt Cổng Thông tin điện tử, sàn thương mại xuyên biên giới để các tập đoàn của nước ngoài nộp thuế về Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử trong nước để các cá nhân, tổ chức kinh doanh kinh doanh trên nền tảng số thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Cùng với đó, đẩy mạnh thu ngân sách từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chống chuyển giá, trốn thuế.

Đối với hệ thống Kho bạc, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin với mục tiêu hoàn thành 100% thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để sớm hình thành “Kho bạc 3 không” (không giao dịch tiền mặt, không khách hàng đến giao dịch, không chứng từ).

Đối với lĩnh vực Hải quan, tập trung xây dựng mô hình Hải quan thông minh nhằm đưa Hải quan Việt Nam trở thành tổ chức hải quan hiện đại, theo các xu hướng và chuẩn mực quốc tế. Trong lĩnh vực chứng khoán, chúng tôi quyết tâm thực hiện sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành sàn giao dịch riêng, đồng thời, vận hành các sàn giao dịch của chứng khoán an toàn, minh bạch, hiệu quả.

Năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để ngành Tài chính tiếp tục là một trong số bộ ngành đứng đầu về vấn đề chuyển đổi số.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

HP (Thực hiện)

6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH năm 20236 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH năm 2023
Hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động bị mất việc, giảm giờ làmHỗ trợ từ 1-3 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động bị mất việc, giảm giờ làm
Quốc hội thông qua nghị quyết về công tác nhân sự tại kỳ họp bất thường lần 3Quốc hội thông qua nghị quyết về công tác nhân sự tại kỳ họp bất thường lần 3

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps