|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.350 56.970
HCM 56.350 56.970
Đà Nẵng 56.350 56.970
Cập nhật: 17/06/2021 12:30

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.550 57.000
HCM 56.550 57.000
Đà Nẵng 56.550 57.000
Cập nhật: 17/06/2021 12:30

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.400 56.950
HCM 56.400 56.950
Đà Nẵng 56.400 56.950
Cập nhật: 17/06/2021 12:30

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.400 57.000
HCM 56.400 57.000
Đà Nẵng 56.400 57.000
Cập nhật: 17/06/2021 12:30

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.510 56.940
HCM 56.510 56.940
Đà Nẵng 56.510 56.940
Cập nhật: 17/06/2021 12:30

Giá vàng SBJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.350 57.250
HCM 56.350 57.250
Đà Nẵng 56.350 57.250
Cập nhật: 17/06/2021 12:30
  • pvgas