Khuyến cáo những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho năm học mới

07:06 | 04/09/2020

|
Để chuẩn bị một mùa khai trường chào đón năm học mới 2020-2021 an toàn trong khi đại dịch Covid-19 vẫn đang xảy ra, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo những biện pháp phòng chống dịch bệnh cần làm tại trường học để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.
  • bidv-pay
  • yen-tu