Thứ năm 20/09/2018 03:19
Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính APEC 2017:

Hướng tới mục tiêu cùng vun đắp tương lai chung

08:56 | 23/10/2017

|
Sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Tuyên bố chung của 21 Bộ trưởng Tài chính của 21 nền kinh tế thành viên đã được đưa ra với nhiều nội dung quan trọng.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 24 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng chủ trì và các Hội nghị bên lề diễn ra từ ngày 19 - 21/10/2017, tại TP. Hội An, Quảng Nam đã thành công tốt đẹp. Sau các phiên họp, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM 2017) đã ra tuyên bố chung của các Bộ trưởng.

Cam kết hợp tác tài chính và kinh tế

Trong Tuyên bố chung, các Bộ trưởng Tài chính thống nhất "sẽ tiếp tục tập trung vào những hoạt động ưu tiên và hợp tác về kinh tế và tài chính để thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu cùng vun đắp tương lai chung", đồng thời "cam kết sử dụng các công cụ chính sách - cả tiền tệ, tài khóa và cơ cấu - ở cấp độ quốc gia cũng như phối hợp chung để đạt được mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng và bao trùm”.

“Chúng tôi nhận thức rằng tỷ giá linh hoạt quá mức hoặc dao động lộn xộn có thể gây nên tác động bất lợi đối với sự ổn định kinh tế và tài chính. Chúng tôi sẽ từ bỏ việc phá giá cho mục tiêu cạnh tranh và sẽ không hướng các mục tiêu tỷ giá vào mục tiêu cạnh tranh. Chúng tôi tái khẳng định vai trò quan trọng của các chương trình cải cách cơ cấu đối với tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng và bao trùm”, trích tuyên bố chung FMM 2017.

Về Kế hoạch hành động Cebu, các Bộ trưởng “hoan nghênh nỗ lực của các nền kinh tế thành viên trong việc đăng ký và triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Cebu (CAP). Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế thành viên, trên nguyên tắc tự nguyện và không ràng buộc, tiếp tục gửi đăng ký các hoạt động và sáng kiến tương ứng với CAP để triển khai phù hợp với hoàn cảnh trong nước”.

huong toi muc tieu cung vun dap tuong lai chung
Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng

Về vấn đề này, FMM 2017 tuyên bố "nhận thức tầm quan trọng của việc huy động các nguồn đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, và của cơ sở hạ tầng chất lượng tốt đối với tăng trưởng kinh tế bền vững".

Các Bộ trưởng Tài chính cũng khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực, tìm kiếm và phát triển các giải pháp tài chính hiệu quả cho đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực.

“Chúng tôi kêu gọi Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế, Ngân hàng thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Trung tâm Cơ sở hạ tầng toàn cầu và các tổ chức quốc tế khác tiếp tục phối hợp với các nền kinh tế APEC xây dựng các bài học kinh nghiệm tốt, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực cho các nền kinh tế về đầu tư cơ sở hạ tầng”, trích Tuyên bố chung FMM 2017.

Nâng cao tính minh bạch và công bằng của hệ thống thuế

Về chủ đề "Xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận", các Bộ trưởng nhận thức tác động quan trọng của các vấn đề xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) đến các nền kinh tế thành viên APEC và sự cần thiết tăng cường hợp tác trong khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cách tiếp cận và các thông lệ tốt nhất trong việc xây dựng chính sách, pháp luật và quản lý thuế, nhằm giải quyết những thách thức về BEPS trong khu vực, đồng thời nâng cao tính chắc chắn, minh bạch và công bằng của hệ thống thuế.

“Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của các nền kinh tế APEC trong việc xây dựng chương trình hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm về triển khai thực hiện các tiêu chuẩn tối thiểu BEPS và các hành động BEPS có liên quan khác, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác thực hiện dự án BEPS trong khu vực APEC, được khởi xướng trong năm Chủ tịch của Việt Nam 2017. Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực này trong năm Chủ tịch của Papua New Guinea 2018”, trích Tuyên bố chung FMM 2017.

huong toi muc tieu cung vun dap tuong lai chung
Các nhà báo đặt câu hỏi tại buổi họp báo sau hội nghị.

Tăng cường trao đổi kiến thức về tài chính ứng phó rủi ro thiên tai, tài chính bao trùm

Với chủ đề "Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai", các Bộ trưởng khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục cải thiện hệ thống thông tin rủi ro phù hợp với hoàn cảnh của từng nền kinh tế. Tuyên bố chung FMM 2017 khẳng định: “Chúng tôi nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và trao đổi kiến thức về tài chính ứng phó rủi ro thiên tai, đặc biệt là quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công”.

Về "Tài chính bao trùm", FMM 2017 "ghi nhận tầm quan trọng của tài chính bao trùm và đánh giá cao những nỗ lực phối hợp của các nền kinh tế thành viên và các đối tác quốc tế đối với sự phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm của dịch vụ tài chính trong khu vực”.

FMM 2017 cũng nhận thức tài chính nông nghiệp là một trong những nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững khu vực nông nghiệp nông thôn, góp phần thu hẹp chênh lệch thu nhập thông qua việc nâng cao năng lực cho người dân, hỗ trợ kinh doanh hộ gia đình, các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ…

“Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính, đặc biệt là hệ thống thông tin tín dụng, giao dịch bảo đảm và hệ thống quy định về phá sản cũng như tài chính hỗ trợ thương mại và chuỗi cung ứng. Chúng tôi cũng đề nghị Ngân hàng thế giới, Công ty Tài chính quốc tế, Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC và các đối tác phát triển quốc tế khác tiếp tục hỗ trợ các nền kinh tế APEC triển khai các sáng kiến nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả cơ sở hạ tầng tài chính trong khu vực và thúc đẩy hợp tác về thông tin tín dụng nhằm hỗ trợ đầu tư và thương mại xuyên biên giới”, tuyên bố chung nêu rõ.

Thanh Hiếu

Share on Google+