Những hình ảnh quý về Bác Hồ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc

Những hình ảnh quý về Bác Hồ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm tốt đẹp đối với Trung Quốc.
|< < 1 2 3 > >|
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps