Cần truy đến tận gốc nguồn mua cổ phiếu

09:58 | 08/06/2019

|
Theo đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng), một thời chúng ta giữ nguồn tiền trong thị trường chứng khoán, giữ bí mật cho nhà đầu tư và không truy đến tận gốc nguồn mua cổ phiếu. Như thế bị "bệnh" lấy tiền của ngân hàng đi góp vốn, sở hữu chéo, khiến vốn thực vào nền kinh tế chỉ một đồng nhưng hệ số ảo làm cho nguồn lực nền kinh tế bị thất thoát.

Tờ trình dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày nêu rõ: Đánh giá thực tiễn thi hành Luật Chứng khoán cho thấy, quy mô thị trường chứng khoán ngày càng phát triển, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

can truy den tan goc nguon mua co phieu
(Ảnh minh họa)

Đồng thời, Tờ trình cũng nhấn mạnh, thị trường chứng khoán đã hỗ trợ cho việc thực hiện công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước được thuận lợi hơn và ngày càng công khai, minh bạch, góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Chính phủ thấy rằng, việc sửa đổi Luật Chứng khoán ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn 10 năm thi hành Luật Chứng khoán, đáp ứng yêu cầu phát triển tất yếu của thị trường chứng khoán nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

Thảo luận tại tổ về dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Văn Dành (Bình Dương) đồng tình cao với việc nâng điều kiện vốn điều lệ tối thiểu đã góp đối với công ty đại chúng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Đại biểu phân tích, việc nâng vốn điều lệ cũng là tăng yêu cầu tiêu chuẩn đối với những doanh nghiệp đủ điều kiện lên sàn, đảm bảo cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, điều này cũng phù hợp với tình hình phát triển quy mô của nền kinh tế thời gian qua.

Cùng tham gia đóng góp ý kiến, đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng) đề nghị, dự thảo luật quy định rõ tránh tình trạng thao túng, lũng loạn thị trường chứng khoán. Ông cho rằng, qua quá trình vận hành có những bất cập, ví dụ một thời chúng ta giữ nguồn tiền trong thị trường chứng khoán, giữ bí mật cho nhà đầu tư và không truy đến tận gốc nguồn mua cổ phiếu. “Như thế bị "bệnh" lấy tiền của ngân hàng đi góp vốn, sở hữu chéo, khiến vốn thực vào nền kinh tế chỉ một đồng nhưng hệ số ảo làm cho nguồn lực nền kinh tế bị thất thoát. Khi phân phối lại nguồn lực của nền kinh tế mà dựa trên số liệu ảo thì không đạt được yêu cầu phát triển” - Đại biểu Nguyễn Đức Kiên phân tích.

Góp ý về tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong dự án Luật, đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) nêu ý kiến: "Trong điều 51 thiết kế về tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài đối với chứng khoán tôi thấy chưa rõ, đề nghị sau này ra Chính phủ làm rõ hơn từng loại hình của doanh nghiệp nắm giữ bao nhiêu cần có quy định rõ. Giao dịch chứng khoán là giao dịch thường xuyên phải có những biện pháp kỹ thuật để giám sát khi mua bán vượt quá tỷ lệ cho phép. Ngoài ra, thị trường chứng khoán càng lớn sẽ có nhiều "tin tặc" lấy tài khoản vì vậy cần bổ sung thêm điều khoản trong Luật để bảo vệ các giao dịch".

M.L

can truy den tan goc nguon mua co phieuHơn 12,3 triệu cổ phiếu của PECC2 chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM
can truy den tan goc nguon mua co phieuNâng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng sẽ là rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ
can truy den tan goc nguon mua co phieuHôm nay (6/6): Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)