Tiếp tục duy trì hai sở giao dịch chứng khoán

17:54 | 26/11/2019

|
Với 445/450 đại biểu nhấn nút tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua luật Chứng khoán (sửa đổi), trong đó có quy định lại chức năng, nhiệm vụ của 2 sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP HCM. Tuy nhiên, việc sáp nhập chưa được tiến hành ở thời điểm hiện tại.

Trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh giải trình về nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau xung quanh các điều khoản của dự thảo luật, trong đó nêu rõ về cơ cấu tổ chức quản lý của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

tiep tuc duy tri hai so giao dich chung khoan
Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Báo cáo nêu rõ, Luật quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo quy định của Luật này, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quyền, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, có ý kiến thống nhất chỉ có một sở giao dịch chứng khoán duy nhất làm đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán. Có ý kiến đề nghị cần có các quy định mang tính định hướng và tạo sự chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tổ chức điều hành hoạt động của thị trường, tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng mô hình 1 sở giao dịch chứng khoán duy nhất, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán là phù hợp. Đây là bước thống nhất về bộ máy quản lý, điều hành, thống nhất về nền tảng công nghệ, thống nhất và chuẩn hóa tiêu chí niêm yết, chế độ báo cáo, công bố thông tin, tiêu chuẩn về thành viên, giao dịch... thay vì 2 hệ thống giao dịch, 2 hệ thống chỉ số chứng khoán thuộc 2 sở giao dịch chứng khoán như hiện nay.

Tuy nhiên, trước mắt chưa thể thực hiện ngay việc cơ cấu lại, sáp nhập 2 sở giao dịch chứng khoán hiện nay thành một sở giao dịch chứng khoán duy nhất mà theo hướng phân định lại chức năng, nhiệm vụ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM để tổ chức, vận hành các thị trường chứng khoán riêng biệt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở giao dịch chứng khoán. Theo đó, toàn bộ giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh sẽ được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, toàn bộ giao dịch cổ phiếu sẽ được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, trên cơ sở đó sẽ tiến tới thống nhất 1 hệ thống chỉ số giao dịch.

Để bảo đảm bước đi phù hợp, không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu chỉnh lý toàn bộ các điều của Chương IV dự thảo Luật (trọng tâm Điều 43, Điều 44, Điều 46). Trên cơ sở nguyên tắc này, dưới Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam - Công ty mẹ sẽ tiếp tục duy trì 2 công ty con là 2 sở giao dịch chứng khoán sau khi đã được tổ chức, sắp xếp lại và có thể có công ty con khác. Khi điều kiện cho phép, Thủ tướng Chính phủ sẽ có thẩm quyền quyết định việc hình thành mô hình một sở giao dịch chứng khoán duy nhất như ý kiến đại biểu Quốc hội đã nêu mà không phải sửa đổi Luật.

M.L

tiep tuc duy tri hai so giao dich chung khoanHôm nay (26/11): Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều dự luật, nghị quyết quan trọng
tiep tuc duy tri hai so giao dich chung khoanChứng khoán Hong Kong tăng điểm
tiep tuc duy tri hai so giao dich chung khoanNăm 2020, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam cần tăng 35%

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn