Thứ sáu 20/09/2019 23:04

[VIDEO] Robot AI phòng chống tội phạm

09:06 | 28/09/2018

|
Robot Nimbo sử dụng trí thông minh nhân tạo, muốn giúp đỡ cảnh sát phòng chống tội phạm. Sản phẩm đang được hoàn thiện trước khi đem ra thị trường.