Trung ương lấy phiếu giới thiệu các chức danh lãnh đạo nhà nước

12:06 | 05/07/2021

|
Tại Hội nghị Trung ương 3, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương về các chức danh lãnh đạo chưa kiện toàn hoặc có thay đổi trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn.
Trung ương lấy phiếu giới thiệu các chức danh lãnh đạo nhà nước - 1
Ban Chấp hành Trung ương bước vào chương trình lại việc tại Hội nghị lần thứ 3 sáng nay, 5/7/2021.

Chương trình Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bắt đầu từ sáng nay, 5/7, dự kiến kéo dài tới hết 8/7. Việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Trung ương xem xét, quyết định tại hội nghị này.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đề cập vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là công việc rất hệ trọng.

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII (tháng 3/2021), Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao là cần sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 3-4/2021), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và bầu hoặc phê chuẩn đối với 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước.

Trung ương lấy phiếu giới thiệu các chức danh lãnh đạo nhà nước - 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3.

Đến nay, sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), Ban Chấp hành Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị và tiếp tục giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất sắp tới theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

Đối với 23 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo Dân trí

Chân dung các Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành ngân hàngChân dung các Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành ngân hàng
Chủ tịch Viettinbank giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến TreChủ tịch Viettinbank giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre
Bí thư Lạng Sơn làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương ĐảngBí thư Lạng Sơn làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có côngKiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc ĐHQGHNPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc ĐHQGHN
Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà NộiBổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội