Thứ năm 30/01/2020 00:56

TP HCM: Tăng cường chống “tham nhũng vặt”

13:01 | 05/12/2019

|
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, UBND TP HCM đã yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.    
tp hcm tang cuong chong tham nhung vatKinh doanh liêm chính - Nói “không” với tham nhũng
tp hcm tang cuong chong tham nhung vatTham nhũng vặt vẫn còn rất nhiều
tp hcm tang cuong chong tham nhung vatTội phạm tham nhũng, kinh tế lợi dụng công nghệ cao để phạm tội

Trong đó, đặc biệt chú ý đến các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt” gắn với việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong nội bộ, nhất là tại các cơ quan thanh tra; chịu trách nhiệm khi để cơ quan, đơn vị có cán bộ, nhân viên sai phạm; tiến hành đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm để củng cố, kiện toàn cán bộ trong các cơ quan thanh tra; kịp thời thay thế, loại bỏ ngay những cán bộ không đủ phẩm chất, uy tín giảm sút, có nhiều yếu kém về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng.

tp hcm tang cuong chong tham nhung vat
Ảnh minh hoạ

Riêng Thanh tra TP HCM cần tăng cường giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, đảm bảo công khai, minh bạch, không đế xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra; tăng cường thanh tra, kiếm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; nâng cao đạo đức nghề nghiệp công chức thanh tra; kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, hạn chế, thiếu sót, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Theo ông Trần Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại TP HCM (VCCI TP HCM), chi phí không chính thức là một vấn đề rất nhức nhối trong hoạt động của doanh nghiệp. Với việc này, không chỉ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước mà kể cả các doanh nghiệp tư nhân cũng cần phải tích cực phòng chống, bởi nó gây tác hại rất lớn cho hoạt động của bản thân doanh nghiệp. Khảo sát của VCCI cho thấy, việc chống tham nhũng rất khó khăn và sẽ lâu dài bởi còn khoảng trên 6% doanh nghiệp vẫn chấp nhận chi phí không chính thức là có thể chấp nhận được trong vận hành doanh nghiệp. “Nếu vẫn còn tồn tại một số lượng lớn doanh nghiệp còn chấp nhận chuyện như vậy thì công cuộc phòng chống tham nhũng còn rất khó khăn. Các loại tham nhũng vặt vẫn còn rất nhiều”, ông Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh.

TNN

loading...
  • pvp-ctcp