TKV nâng cao an toàn trong sản xuất than

13:07 | 30/11/2018

|
Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) gồm Ban An toàn, Ban KSH, Công đoàn TKV đã đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2018 tại một số đơn vị thuộc các Tổng công ty: Công nghiệp mỏ Việt Bắc, Điện lực, Hóa chất mỏ, Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn kiểm tra đã làm việc với đại diện lãnh đạo chuyên môn, công đoàn, các phòng chức năng của các Tổng công ty và các đơn vị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 08NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTQN ngày 19/1/2018 giữa Tổng giám đốc, Công đoàn TKV và Đoàn TQN về công tác AT-VSLĐ.

tkv nang cao an toan trong san xuat than
Đoàn công tác kiểm tra tại khai trường Công ty than Núi Hồng.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác AT-VSLĐ năm 2018 của Tập đoàn, các Tổng công ty đã xây dựng Nghị quyết liên tịch về công tác AT-VSLĐ năm 2018 cấp Tổng công ty, chỉ đạo, triển khai đến các đơn vị trực thuộc. Tại các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện, xây dựng nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty về công tác AT-VSLĐ năm 2018 với các nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm đối với từng tổ chức, kiện toàn Hội đồng AT-VSLĐ, xây dựng kế hoạch AT-VSLĐ, kế hoạch phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...; thực hiện kiểm tra, đánh giá hằng tháng, quý và chỉ đạo cấp phân xưởng triển khai thực hiện nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn trong sản xuất, giảm thiểu TNLĐ, không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng và sự cố thiết bị...

Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch về AT-VSLĐ năm 2018 tại các công trường, phân xưởng; kiểm tra hồ sơ sổ sách quản lý công tác AT-VSLĐ; thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động về ăn ca, bồi dưỡng độc hại, chi trả chế độ cho người lao động bị TNLĐ, công tác quản lý, khám chữa bệnh nghề nghiệp, bố trí công việc cho công nhân sức khỏe loại 5; hoạt động của ATVSV do công đoàn quản lý; công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn; các phương án PCCC, phương án PCTT-TKCN...

tkv nang cao an toan trong san xuat than
Đoàn kiểm tra làm việc với Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên.

Kết luận tại các buổi làm việc, Phó Trưởng Ban An toàn TKV Nguyễn Kim Cẩn đã ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong công tác AT-VSLĐ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác AT-VSLĐ trong 11 tháng năm 2018, khẳng định sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư cho công tác AT-VSLĐ từ cấp Tổng công ty đến các Công ty. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết liên tịch về AT-VSLĐ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về AT-VSLĐ của Tập đoàn, của Tổng công ty và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn; công tác AT-VSLĐ có nhiều tiến bộ, thực hiện hiệu quả các kiến nghị của các đoàn kiểm tra; không để xảy ra TNLĐ và sự cố thiết bị nghiêm trọng...

Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao tự chủ an toàn, nhất là đối tượng đoàn viên thanh niên công nhân, để công tác an toàn phải được thực hiện từ người lao động, từ cấp tổ, phân xưởng, mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chéo giữa các đơn vị, kiểm tra đột xuất, chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra, có các biện pháp đảm bảo an toàn trong những tháng cuối năm, vì mục tiêu an toàn trong sản xuất.

tkv nang cao an toan trong san xuat than TKV hướng tới thông minh hóa sản xuất
tkv nang cao an toan trong san xuat than 10 tháng 2018, khai thác hơn 34,35 triệu tấn than sạch
tkv nang cao an toan trong san xuat than Lãnh đạo TKV kiểm tra khai trường sản xuất lộ thiên vùng Cẩm Phả
tkv nang cao an toan trong san xuat than Thấy gì qua tăng trưởng "xanh" của Công ty than Nam Mẫu
tkv nang cao an toan trong san xuat than TKV - Những khó khăn tiềm ẩn

Tùng Dương