• TKV nâng cao an toàn trong sản xuất than

    TKV nâng cao an toàn trong sản xuất than

    Vừa qua, Đoàn kiểm tra của TKV đã đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác An toàn - Vệ sinh lao động năm 2018 tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Xin chờ trong giây lát...