TKV dự tính thu được khoảng 286 tỷ đồng từ đấu giá cổ phần

15:04 | 24/10/2018

|
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đấu giá cổ phần CTCP Vận tải thủy - Vinacomin và CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV, hai công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo đó, sáng 22/11, TKV sẽ tiến hành đấu giá 17,87 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV, tương đương 99,27% vốn điều lệ, giá khởi điểm 10.800 đồng/cổ phiếu.

tkv du tinh thu duoc khoang 286 ty dong tu dau gia co phan
Vinacomin sẽ bán đấu giá cổ phần CTCP Vận tải thủy - Vinacomin và CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV.

Cùng ngày, Vinacomin cũng đấu giá 7,65 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin, tương đương 76,5% vốn điều lệ, giá khởi điểm 12.200 đồng/cổ phiếu.

Nếu đấu giá thành công toàn bộ lượng cổ phần của 2 công ty con nói trên, ước tính TKV sẽ thu về tối thiểu 286 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/10, TKV đã nâng giá chào mua 4,55 triệu cổ phần Công ty Than Cọc Sáu - Vinacomin từ 5.500 đồng/cổ phiếu lên 6.500 đồng/cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, TKV dự kiến tăng sở hữu tại Than Cọc Sáu từ 51% lên 65% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần nửa đầu năm nay của TKV đạt 50.769 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn doanh thu đến từ mảng kinh doanh than với 33.064 tỷ đồng (chiếm 65%), còn lại là mảng kinh doanh khoáng sản với 7.944 tỷ đồng (chiếm 15,6%), mảng sản xuất điện với 5.725 tỷ đồng (chiếm 11,3%), mảng kinh doanh vật liệu nổ với 1.322 tỷ đồng (chiếm 2,6%) và các hoạt động khác với 2.711 tỷ đồng (chiếm 5,5%).

Sau khi trừ vốn, lợi nhuận gộp của TKV đạt 9.927 tỷ đồng, tăng 21,6%.

Trong kỳ, tập đoàn này ghi nhận 2.902 tỷ đồng chi phí tài chính (trong đó 82% là chi phí lãi vay), tăng 8,8%; 1.914 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 29%; 2.009 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm 24%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của TKV đạt 3.067 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của TKV khoảng 140.931 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với hồi đầu năm; tập trung nhiều nhất ở tài sản cố định với 80.646 tỷ đồng (chiếm 57%), hàng tồn kho với 16.217 tỷ đồng (chiếm 11,5%), tài sản dở dang dài hạn với 11.594 tỷ đồng (chiếm 8,2%), các khoản phải thu ngắn hạn với 11.536 tỷ đồng (chiếm 8,2%)...

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2018 của TKV ở mức 42.670 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 98.261 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1%; trong đó, tổng nợ vay ở mức 73.201 tỷ đồng, giảm 4,3%.

Tùng Dương

  • truyen-thong-so-bidv
  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp