Thứ tư 22/01/2020 03:13

TKV dự tính thu được khoảng 286 tỷ đồng từ đấu giá cổ phần

15:04 | 24/10/2018

|
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đấu giá cổ phần CTCP Vận tải thủy - Vinacomin và CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV, hai công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo đó, sáng 22/11, TKV sẽ tiến hành đấu giá 17,87 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV, tương đương 99,27% vốn điều lệ, giá khởi điểm 10.800 đồng/cổ phiếu.

tkv du tinh thu duoc khoang 286 ty dong tu dau gia co phan
Vinacomin sẽ bán đấu giá cổ phần CTCP Vận tải thủy - Vinacomin và CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV.

Cùng ngày, Vinacomin cũng đấu giá 7,65 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin, tương đương 76,5% vốn điều lệ, giá khởi điểm 12.200 đồng/cổ phiếu.

Nếu đấu giá thành công toàn bộ lượng cổ phần của 2 công ty con nói trên, ước tính TKV sẽ thu về tối thiểu 286 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/10, TKV đã nâng giá chào mua 4,55 triệu cổ phần Công ty Than Cọc Sáu - Vinacomin từ 5.500 đồng/cổ phiếu lên 6.500 đồng/cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, TKV dự kiến tăng sở hữu tại Than Cọc Sáu từ 51% lên 65% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần nửa đầu năm nay của TKV đạt 50.769 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn doanh thu đến từ mảng kinh doanh than với 33.064 tỷ đồng (chiếm 65%), còn lại là mảng kinh doanh khoáng sản với 7.944 tỷ đồng (chiếm 15,6%), mảng sản xuất điện với 5.725 tỷ đồng (chiếm 11,3%), mảng kinh doanh vật liệu nổ với 1.322 tỷ đồng (chiếm 2,6%) và các hoạt động khác với 2.711 tỷ đồng (chiếm 5,5%).

Sau khi trừ vốn, lợi nhuận gộp của TKV đạt 9.927 tỷ đồng, tăng 21,6%.

Trong kỳ, tập đoàn này ghi nhận 2.902 tỷ đồng chi phí tài chính (trong đó 82% là chi phí lãi vay), tăng 8,8%; 1.914 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 29%; 2.009 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm 24%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của TKV đạt 3.067 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của TKV khoảng 140.931 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với hồi đầu năm; tập trung nhiều nhất ở tài sản cố định với 80.646 tỷ đồng (chiếm 57%), hàng tồn kho với 16.217 tỷ đồng (chiếm 11,5%), tài sản dở dang dài hạn với 11.594 tỷ đồng (chiếm 8,2%), các khoản phải thu ngắn hạn với 11.536 tỷ đồng (chiếm 8,2%)...

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2018 của TKV ở mức 42.670 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 98.261 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1%; trong đó, tổng nợ vay ở mức 73.201 tỷ đồng, giảm 4,3%.

Tùng Dương

loading...
  • pvp-ctcp
nang cao hieu qua xuat khau theo xu huong kinh te so

Nâng cao hiệu quả xuất khẩu theo xu hướng kinh tế số

Năm 2019, với kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 500 tỉ USD, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, gia nhập nhóm 30 nền kinh tế có quy mô xuất nhập khẩu hàng đầu thế giới.