Thủ tướng dự và phát biểu tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc

16:35 | 05/08/2015

|
Sáng 5/8/2015, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã đến dự và phát biểu tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VII do Bộ Công an tổ chức.   

Tham dự Đại hội còn có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành và gần 400 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn lực lượng công an nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy các phong trào cách mạng và là truyền thống cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng dự và phát biểu tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc
Thủ tướng phát biểu tại Đại hội

Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng khi thấy những năm qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong Công an nhân dân luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, triển khai mạnh mẽ, toàn diện và đạt được những kết quả to lớn, có sức lan tỏa cả về bề rộng lẫn chiều sâu với hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến, hàng chục nghìn gương người tốt, việc tốt lập nhiều chiến công, nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện, tô thắm truyền thống vẻ vang của công an nhân dân anh hùng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, được được Đảng, Nhà nước.

Đại hội Thi đua vì an ninh Tổ quốc lần này chúng ta vui mừng, phấn khởi, xúc động và khâm phục những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm và tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; các đồng chí đã nêu cao tinh thần xả thân vì nước, vì dân, vượt lên khó khăn gian khổ và cám dỗ đời thường, tinh thần say mê nghiên cứu, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, tận tụy, sáng tạo trong công tác, sẵn sàng hy sinh; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, thể hiện sinh động trên tất cả các lĩnh vực công tác của lực lượng Công an nhân dân và trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân của chúng ta cũng luôn tỏ rõ lòng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước ta” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng dự và phát biểu tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế; trong bối cảnh tình hình thế giới biến đổi rất nhanh, phức tạp và rất khó lường, nhất là về tình hình Biển Đông, Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ vận hội nhưng cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức, tác động trực tiếp lợi ích và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải đề cao cảnh giác, nhận thức rõ tình hình, có những chủ trương, giải pháp, quyết sách sáng tạo, phù hợp với hành động kiên quyết, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, tiến cùng thời đại, sánh vai với các nước trong khu vực và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, trong đó lực lượng công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ quan tham mưu, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân cũng phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và dựa vào nhân dân để cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của chúng ta” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Để phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc toàn lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2015-2020 tiếp tục phát triển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, trước hết phải phát tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc toàn lực lượng Công an nhân dân với các phong trào, hình thức đa dạng, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó; giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thủ tướng dự và phát biểu tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc
Thủ tướng tham quan khu trưng bày sản phẩm của các đơn vị Công an sản xuất và chế tạo

Thủ tướng cũng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ công an cần phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng, nhất là Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh thi đua yêu nước; Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu của Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sắp tới thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; ra sức phát huy những ưu điểm, thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là bệnh thành tích, lãng phí trong thi đua, khen thưởng để phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong lực lượng công an nhân dân ngày càng thiết thực và hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng lĩnh vực và từng đơn vị, địa phương; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương, khen thưởng kịp thời để phong trào thi đua được thường xuyên nuôi dưỡng và phát triển.

Thực tiễn đã chỉ rõ, đơn vị nào mà cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên quan tâm xây dựng phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thì ở đó không khí công tác sôi nổi, chất lượng tốt hơn, kỷ luật nghiêm minh hơn, nội bộ đoàn kết tốt hơn và đội ngũ cán bộ trưởng thành nhanh hơn” - Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng dự và phát biểu tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc
Thủ tướng trao danh hiệu AHLLVT cho các tập thể và cá nhân

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực, những lực lượng cần thiết. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện phải luôn là mục tiêu xuyên suốt của công tác thi đua - khen thưởng. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống để tinh thần thi đua và ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thấm sâu vào mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, trở thành động lực mạnh mẽ nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu, lao động, học tập, rèn luyện của lực lượng công an nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể rõ ràng, phù hợp. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị và vai trò nòng cốt xung kích của các tổ chức đoàn thể quần chúng, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với việc thường xuyên học tập và làm theo gấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và với việc thường xuyên học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và các phong trào thi đua yêu nước khác với tinh thần người người thi đua, ngành ngành thi đua, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào về Công an nhân dân Việt Nam anh hùng và sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng công an nhân dân và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 5 năm (2010 - 2015) được trình bày tại Đại hội cho thấy, quán triệt tinh thần an ninh chủ động, trong 5 năm qua, Phong trào thi đua đã đạt được những thành quả toàn diện trên các mặt công tác, nhất là trong thực hiện phong trào thi đua trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; trong tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần, khoa học kỹ thuật và công nghệ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;…

Qua thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác, chiến đấu, trong học tập, trong nghiên cứu khoa học. Nhiều cán bộ, chiến sỹ chấp nhận hy sinh, gian khổ bảo vệ an ninh ở các vùng sâu, vùng xa, ở các lĩnh vực khó khăn, nguy hiểm, nhiều đồng chí nêu cao tinh thần, ý chí tiến công trấn áp tội phạm nguy hiểm, như: giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin, băng nhóm lừa đảo, cờ bạc, tội phạm buôn bán ma túy, tội phạm nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS. Nhiều cán bộ, chiến sỹ dũng cảm xả thân mình trong giặc lửa, vượt qua bão lũ quyết tâm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Cũng có những đồng chí sống và chiến đấu âm thầm lặng lẽ, chấp nhận hy sinh, thiệt thòi tình cảm gia đình, quê hương, ngày đêm đeo bám đối tượng, tất cả vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Điển hình là các đồng chí: Trung sỹ Đỗ Đăng Long, Công an thành phố Hải Phòng; Đại tá Hà Thái Yềm, Trung úy Sùng A Chư, Công an tỉnh Hòa Bình; Đại úy Lường Phát Chiêm, Thượng úy Bùi Công Nguyên, Công an tỉnh Sơn La; Thượng tá Đỗ Quang Khánh, Hạ sỹ Thái Ngô Nhật, Công an tỉnh Điện Biên; Thượng tá Hứa Văn Tấn, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Ông Nguyễn Trọng Điền, Công an xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Ông Phan Đức Ninh, Công an viên xã Phú Trung, tỉnh Bình Phước… là những tấm gương dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, hình sự… Các đồng chí: Thiếu tá Nguyễn Đức Cường (nay là Thượng tá, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An) đã mưu trí, dũng cảm, quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng buôn bán ma túy, bị các đối tượng khác trong đường dây dùng súng bắn xối xả từ trên núi xuống làm đồng chí bị thương nặng; Đồng chí Nguyễn Hoàng Thơ, CATP Cần Thơ mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn kiên quyết tấn công bắt giữ được đối tượng; Trung úy Trần Ngọc Thắng, CATP Nam Định khi truy bắt bị đối tượng chém đứt bàn tay nhưng vẫn kiên quyết không lùi bước, áp sát, quật ngã, bắt giữ đối tượng côn đồ, hung hãn. Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, truy bắt đối tượng hình sự nguy hiểm bị đối tượng bắn trọng thương, 3 lần phải nhập viện; Thiếu tá Nguyễn Quang Ánh, Bác sỹ Bệnh xá trưởng, Trại giam Thủ Đức cùng vợ bị phơi nhiễm HIV (do ảnh hưởng nghề nghiệp) nhưng đã vượt qua khó khăn, tận tụy điều trị phạm nhân; Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Công an tỉnh Phú Thọ bị bệnh hiểm nghèo, vẫn lạc quan yêu đời, yêu nghề, tận tâm, tận lực vừa công tác vừa truyền đạt kinh nghiệm cho cán bộ trẻ. Thượng úy Sằn A Phật, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa công tác vừa nỗ lực tự học thêm 4 thứ tiếng dân tộc khác để vận động đồng bào vùng sâu, vùng xa…Thượng sỹ Đoàn Khánh Linh, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Nghệ An dũng cảm, không ngại hy sinh đu mình xuống vực sâu gần 100 mét để cứu người bị nạn. Đồng chí Bùi Đức Hưng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã dũng cảm lao xuống dòng nước chảy siết, kịp thời cứu sống người bị đuối nước tại sông Cầu. Thượng tá Lê Đức Đoàn, nguyên cán bộ Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công vừa cứu sống gần 40 người có ý định tự tử trên cầu Chương Dương đã gây được ấn tượng cao đẹp về hành động và tấm lòng nhân ái, bao dung của người chiến sỹ Công an vì hạnh phúc và bình yên cuộc sống của nhân dân.

Từ kết quả phong trào thi đua, 6 bài học kinh nghiệm đã được rút ra, đó là:

Một là, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sỹ có chuyển biến nhận thức và hành động về công tác thi đua, khen thưởng, phải làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng tự giác của mỗi tập thể, cá nhân.

Hai là, cấp ủy và thủ trưởng công an các cấp cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn và tác dụng thiết thực của công tác thi đua, khen thưởng từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, chính xác, khách quan, công bằng và kịp thời trong công tác khen thưởng.

Ba là, nội dung phong trào thi đua phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải mang tính thiết thực hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Bốn là, công tác khen thưởng phải gắn với phong trào thi đua; từ phong trào thi đua phát hiện ra các nhân tố điển hình để khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến. Khen thưởng phải khách quan, chính xác và kịp thời; tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, khen thưởng mang tính chất cào bằng.

Năm là, xây dựng một đội ngũ cán bộ tham mưu giỏi về công tác thi đua, khen thưởng.

Sáu là, tăng cường công tác tuyên truyền để nhân rộng điển hình tiên tiến. Công tác tuyên truyền phải bám sát vào mục đích, yêu cầu và nội dung của phong trào thi đua. Cần lựa chọn các điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, những việc làm tốt để tuyên truyền nhân rộng.

Văn phòng chính phủ

  • bidv-pay
  • yen-tu