Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính

22:19 | 29/07/2021

|
(PetroTimes) - Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính
Ông Nguyễn Đức Chi (trái) và ông Võ Thành Hưng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Cụ thể, tại Quyết định 1258/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Tài chính

Bộ trưởng Tài chính "lệnh" quản chặt xổ số, thông đường cho chứng khoán

Trước tình trạng nghẽn lệnh, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu vấn đề này cần được đặc biệt quan tâm, "phải khắc phục, phải làm hết sức quyết liệt và dùng biện pháp mạnh", bởi vì "ách tắc là thiệt hại".

P.V