Thị trường chứng khoán vượt mục tiêu 70% GDP

19:02 | 11/10/2019

|
Trên đây là con số vừa được đưa ra trong báo cáo của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính cũng nhận định thị trường chứng khoán và bảo hiểm có nhiều lạc quan trong 9 tháng nhờ những giải pháp tích cực và mạnh mẽ.
thi truong chung khoan vuot muc tieu 70 gdpNhiều tín hiệu lạc quan
thi truong chung khoan vuot muc tieu 70 gdpChứng khoán phái sinh tăng nhanh sau hai năm ra mắt
thi truong chung khoan vuot muc tieu 70 gdpChính sách cổ phần hóa tác động tích cực đến thị trường chứng khoán

Cụ thể theo báo cáo, tính đến ngày 25/9/2019, quy mô thị trường chứng khoán đạt khoảng 81% GDP, tăng 13% so với cuối năm 2018, vượt mục tiêu 70% GDP vào năm 2020 đề ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

thi truong chung khoan vuot muc tieu 70 gdp
Thị trường chứng khoán vượt mục tiêu 70% GDP

Thị trường bảo hiểm cũng lạc quan khi tiếp tục đà tăng trưởng khá. 9 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 112,7 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so cùng kỳ năm 2018; tổng giá trị tài sản đạt 441,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2%; đầu tư trở lại nền kinh tế 370 nghìn tỷ đồng, tăng 26,1% so cùng kỳ năm 2018.

Để có thể đạt kết quả trên, Bộ Tài chính đã thực hiện những giải pháp: Song song với việc đẩy mạnh hoàn thiện các văn bản pháp luật về chứng khoán, tích cực thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam; phát triển sản phẩm phái sinh mới; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự phát triển ổn định của thị trường.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo điều kiện cho thị trường tài chính phát triển lành mạnh, đáp ứng các cam kết hội nhập quốc tế.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ tại kỳ họp thứ 7; Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về triển khai bảo hiểm vi mô của tổ chức chính trị - xã hội; Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP; QĐ số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp...

Tú Anh

loading...
  • bidv-29-6
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp