-->

Tham nhũng vặt đã giảm

07:00 | 01/04/2014

|
Theo VCCI, năm 2013, tần suất và chi phí vì bôi trơn tham nhũng vặt trong các giao dịch với cơ quan nhà nước đã có xu hướng giảm dần.

Năng lượng Mới số 309

Kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 vừa được công bố cho thấy, đã có một năm khởi sắc của chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh. Trong đó, có sự chuyển động tích cực trong quản lý điều hành của “những người khổng lồ” như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ. Nhận xét về PCI năm 2013, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), TS Vũ Tiến Lộc vẫn  lo ngại về tính cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh.

Theo VCCI, năm 2013, tần suất và chi phí vì bôi trơn tham nhũng vặt trong các giao dịch với cơ quan nhà nước đã có xu hướng giảm dần. Đây là một xu hướng tích cực nhưng cần lưu ý rằng, nó chỉ giới hạn ở tham nhũng quy mô nhỏ mà doanh nghiệp (DN) gặp phải.

Về chỉ số gia nhập thị trường, báo cáo cho biết, hầu hết các tỉnh đều có nỗ lực cải thiện điều kiện gia nhập thị trường cho DN thông qua cải cách thủ tục đăng ký DN, giảm bớt các yêu cầu cấp phép và thiết lập cơ chế một cửa. Việc tiếp cận đất đai, tính minh bạch và dịch vụ hỗ trợ DN có cải thiện hơn so với năm trước. Mặc dù xếp hạng các tỉnh có thay đổi nhưng xu hướng chung cho thấy có sự cải thiện tích cực chất lượng điều hành kinh tế. Cụ thể tại 51/63 tỉnh, thành phố có những cải thiện tích cực về vấn đề này so với mốc 2006. Những cải thiện này sẽ tạo ra cơ hội đẩy mạnh đầu tư và tạo sự lạc quan quan trọng trong năm tới....

Kết quả chỉ số PCI năm nay cũng cho thấy sự nỗ lực cải thiện của những tỉnh, thành lớn có nền kinh tế sôi động. Điển hình như TP HCM, từ tốp “khá” của năm ngoái đã tăng lên ba bậc vào tốp có năng lực cạnh tranh tốt. Hà Nội cũng nhảy từ vị trí 51 gần cuối bảng lên vị trí 33 thuộc tốp khá. Hải Phòng từ vị trí 50 của năm 2012 lên vị trí thứ 15 của năm 2013. Cần Thơ cũng có nhiều cải thiện để đẩy năng lực cạnh tranh từ khá lên tốp 10 (cạnh tranh tốt).

Qua khảo sát PCI, có thêm hai hình thức được chính quyền ưu đãi tương tự các DN Nhà nước, đó là ưu đãi dành cho các DN Nhà nước cổ phần hóa và DN thân quen với chính quyền. Ngoài ra, 32% DN tin rằng, lãnh đạo tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài hơn là phát triển DN tư nhân trong tỉnh. Các DN cũng cho biết, ưu đãi dành cho các công ty lớn thể hiện rõ rệt nhất ở lĩnh vực mua sắm công, kế đến là tiếp cận đất đai, tiếp cận vốn và thủ tục hành chính nhanh chóng, đơn giản hơn so với các DN tư nhân nhỏ và vừa. Tình trạng cạnh tranh thiếu bình đẳng này hiện diện khắp cả nước với mức độ khác nhau.

Sự chuyển động của “những người khổng lồ” này có một ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển chung của cả nước. Một trong những lý do sự chuyển động này là do cải cách hành chính và kết quả của cuộc chiến chống tham nhũng khiến công chức thừa hành tỏ ra biết sợ pháp luật hơn, nên đã biết nói không với vòi vĩnh, xoay xở để kiếm bao thư cò con.

Thọ Vinh