Tăng lương hưu từ 1/7/2024, cùng thời điểm cải cách tiền lương

10:52 | 01/12/2023

1,901 lượt xem
|
Từ ngày 1/7/2024, nhà nước bãi bỏ tất cả các cơ chế, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính khi cải cách tiền lương đồng thời điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp xã hội tương ứng.
Tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi do suy giảm khả năng lao độngTỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi do suy giảm khả năng lao động
Giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, thêm tầng nhận trợ cấp hàng thángGiảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, thêm tầng nhận trợ cấp hàng tháng
Tỷ lệ hưởng lương hưu của Việt Nam cao nhất khu vựcTỷ lệ hưởng lương hưu của Việt Nam cao nhất khu vực
Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ 1/7/2024?Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ 1/7/2024?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với số thu ngân sách nhà nước là hơn 1,7 triệu tỷ đồng.

Về thực hiện cải cách tiền lương, Nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở Trung ương đang thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù, theo nghị quyết, từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/2023.

Cùng với cải cách chính sách tiền lương, sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2024 (Ảnh minh họa: Hà Hiền).
Cùng với cải cách chính sách tiền lương, sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2024 (Ảnh minh họa: Hà Hiền).

Mức tiền lương nói trên không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024.

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2024, sẽ bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Cũng theo nghị quyết, không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù (chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn...) của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Về việc này sẽ giao Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương như quy định.

Nghị quyết cũng cho phép sử dụng 145,9 tỷ đồng nguồn thu hồi kinh phí đã tạm cấp trong năm 2022 cho một số địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư, chuyển nguồn để bổ sung cho các địa phương còn thiếu nguồn thực hiện chính sách và quyết toán niên độ ngân sách năm 2023.

Theo Dân trí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan