• Về những công dân Xôviết chiến đấu ở Việt Nam

    Về những công dân Xôviết chiến đấu ở Việt Nam

    Chiến tranh đã qua đi, Liên bang Xôviết đã tan rã, nhưng ngày 10/5 thường gợi cho chúng tôi nhớ tới một sự kiện bi thảm xảy ra đúng 40 năm trước trên vùng biển Cẩm Phả, Quảng Ninh, khi tàu thủy Grisha Akopyan của ...