• Sẽ có Sàn giao dịch nợ trước năm 2026?

    Sẽ có Sàn giao dịch nợ trước năm 2026?

    Trong giai đoạn 2020-2025, Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) phải hoàn thiện việc thành lập, đưa vào vận hành sàn giao dịch nợ.
  • Bao giờ có sàn giao dịch nợ?

    Bao giờ có sàn giao dịch nợ?

    Nợ xấu đang tăng nhanh trở lại do tác động của Covid-19. Điều đó đòi hỏi cần sớm có thị trường mua bán nợ tập trung để góp phần xử lý nợ xấu của các nhà băng.
Xin chờ trong giây lát...