• Hiệp Đức, Phước Sơn - khi những cơn bão đi qua

    Hiệp Đức, Phước Sơn - khi những cơn bão đi qua

    Điện lực Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang (Quảng Nam) vừa mới oằn mình hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 5, tiếp đến các điện lực ở đồng bằng lại phải gồng mình với cơn bão số 6.
Xin chờ trong giây lát...