• [PetroTimesMedia] Petrovietnam 8 dấu ấn năm 2022

    [PetroTimesMedia] Petrovietnam 8 dấu ấn năm 2022

    (PetroTimes) - Năm 2022, là năm thứ 3 công tác quản trị biến động của Petrovietnam đạt được thành tích ấn tượng là yếu tố quan trọng quyết định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Xin chờ trong giây lát...